VERKTØY FOR RISIKOVURDERING

Betalingssvinel påvirker mer enn to tredjedeler av selskaper globalt. Denne vurderingen er ment å hjelpe deg til å raskt forstå de sårbarhetene du måtte ha i din egen betalingsprosess, og gi deg nyttige tips om hvordan du kan forbedre den. Svar på spørsmålene under og du får resultatet tilsendt på epost fra OpusCapita.

Takk for at du tok deg tid til å gjennomføre en vår test for risikovurdering. Vennligst fyll inn informasjonen i skjemaet og vi sender deg resultatene pr epost.

Svært uenig Uenig Vet ikke Enig Svært enig
12345
1. Vi har streng kontroll på brukerrettighetene til betalingssystemet og har full innsikt på hvem som har tilgang til våre systemer i hvert trinn i betalingsprosessen.

2. Vårt firma utfører en risikovurdering av svindel minst en gang per år.

3. Vi har en enhetlig betalingsprosess gjennomgående i hele bedriften som er dokumentert og har en eier.

4. Vi kjører regelmessig sårbarhets- og penetrasjonstesting på betalingssystemene våre.

5. Vårt betalingssystem har den nyeste teknologien for sikker dataoverføring.

6. Vi har en svært automatisert betalingsprosess med minimal manuell interaksjon.