Om oss

OpusCapita hjelper bedrifter å effektivisere deres betalingsprosesser, alt fra omfattende purchase-to-pay til order-to-cash-løsninger. Med 600 millionertransaksjoner per år, for mer enn 8000 kunder i mer enn 100 land, har vi skapt globale økosystem der innkjøpere, leverandører, banker og andre aktørersamles, samhandler og vokser. Sammen med våre kunder, omformer OpusCapita salgs, innkjøps- og finansielle prosesser for den digitale tidsalder. I 2016 hadde OpusCapita en omsetning på EUR 240 millioner og 2000 ansatte. OpusCapita ble grunnlagt i 1984 og har hovedkontor i Helsinki, Finland.

Vårt løfte er å gi kundene våre kontroll, etterlevelse og kostnadsbesparelser ved å tilpasse Purchase-to-Pay og Cash Management for den digitale tidsalderen.

Vi har en utmerket posisjon til å innfri dette løftet. De siste 30 årene har vi hjulpet tusenvis av kunder med å endre deres økonomiske og dokumentbaserte prosesser fra manuelle og papirbaserte til å bli automatiserte og digitale, slik at de kan forbedre virksomheten.

Som selskap har vi tatt en rekke målbevisste tiltak for å forvandle det som startet som en dokumentbehandlings- og printtjeneste til dagens OpusCapita – en ekspert på overgangen til digitale løsninger innenfor vårt domene. Vår vekst er basert på vår egen kontinuerlige utvikling av tjenester og programvare, samt gjennomtenkte fusjoner og oppkjøp. I dag har OpusCapita et tilbud som omfatter digitalisering og automatisering av innkjøp, fakturabehandling og betalinger, samt Cash Management og leverandørfinansiering.

Det som gjør vårt tilbudet unikt, selv i global skala, er at vi alltid kan tilby løsninger som gjør at bedriftene kan forbedre resultatene sine, uansett i hvilken fase av overgangen til digitale løsninger de er i. Det gjelder både fullt digitaliserte prosesser og prosesser som fortsatt er en blanding av manuelt og digitalt. 

Etter først å ha tilbudt bedriftskunder printtjenester for utgående fakturaer for å forbedre håndtering og kontroll av papirdokumenter, utvidet vi raskt tjenesten til skanning og lagring av innkommende fakturaer og relaterte dokumenter for kundene.

Samtidig begynte vi å lede kundene mot de viktigste delene av digitalisering og innledet det utviklingsarbeidet som senere resulterte i den sentrale programvaren for elektronisk bankvirksomhet. Denne løsningen la grunnlaget for vår status blant utviklerne av det digitale og automatiserte betalingsøkosystemet, som globale virksomheter i dag nyter godt av.

I 90-årene var den globale trenden å forbedre effektiviteten ved å sentralisere prosesser. Som en ekspert på finansielle prosesser og moderne teknologi, utviklet vi blant annet komplekse sentraliserte betalingsløsninger for kundenes shared service centers.

Vi utvidet også tilbudet til EDI (Electronic Data Interchange; elektronisk datautveksling) og elektronisk fakturering. Dermed kunne vi tilby kundene en banebrytende flerkanalstjeneste for å sende og motta fakturaer i ulike formater. Dette førte til at vi ble en av Europas ledende aktører innenfor e-fakturering, noe som kunne måles på antallet transaksjoner.

Elektroniske fakturaer åpnet opp for å støtte kundenes virksomhet ved å ta større ansvar for deres prosesser knyttet til utestående fordringer og kortsiktig gjeld. Det var gjennom denne utviklingen at vi ble en heldekkende partner innenfor økonomistyring og lønningssystemer.

Utviklingen av den spesialiserte programvaren for økonomistyring resulterte i et bredt tilbud som også inkluderer Cash Flow Automation og Cash Management. Vi utviklet også fleksible leveransemodeller, f.eks. skybaserte tjenester.

Et annet eksempel på vår lidenskap for å forbedre ting ytterligere, er utviklingen av programvarerobotikk – en løsning som bringer kostnadseffektiviteten og bekvemmeligheten ved de økonomiske prosessene opp på et enda høyere nivå. Vi studerer hele tiden nye teknologier, f.eks. kunstig intelligens og maskinlæring for å skape nye innovasjoner.

Vi ser at i det dynamiske globale miljøet er bedriftenes suksess og overlevelse i dag og i morgen svært avhengig av hvor effektivt de samarbeider og konkurrerer innenfor sin egen Supply Chain, sin egen bransje og den bredere økonomien – B2B-økosystemet, altså bedrift-til-bedrift. For å lykkes må bedriftene utnytte den nye digitale infrastrukturen effektivt, de må handle elektronisk og de må automatisere og optimere virksomhetsprosessene for å kunne nyte fruktene av den digitale sanntidsøkonomien: effektivitet, sikkerhet, kontroll og transparens.

Globalt tilbyr vi produkter og tjenester for Purchase-to-Pay, Cash Management og finansieringsløsninger for å kunne gi deg synlighet, kontroll og etterlevelse for kostnadene og kontantstrømmen din. På utvalgte markeder tilbyr vi dessuten produkter og tjenester for Order-to-Cash, automatisering av dokumentprosesser samt økonomi- og regnskapsløsninger.

Dessuten er vi godt forberedt for vårt neste trekk. Vi skal fortsette å spille en aktiv og innovativ rolle i den voksende digitale sanntidsøkonomien. Med en visjon om en ekte ende-til-ende innkjøps- og betalingsprosess har OpusCapita som mål å gjennomføre en omfattende overgang til automatiserte transaksjoner mellom bedrifter. Det vil gjøre kjøp og betaling enklere i B2B-handelen – like digitalisert og enkel som den allerede er i B2C-markedet (bedrift-til-forbruker).

For å realisere denne visjonen kommer vi til å globalisere vår samlede erfaring og ekspertise for det bredere Buyer Supplier Ecosystem og kombinere de globale tjenestene vi har innenfor Purchase-to-Pay, Cash Management og finansieringsløsninger, samt våre lokale løsninger innenfor Order-to-Cash, automatisering av dokumentprosesser samt økonomi og regnskap. Dermed kan vi tilby kundene en praktisk løsning som muliggjør transaksjoner og tilhørende informasjon verden over.

I 2013 endret selskapet navn til OpusCapita, og det tidligere navnet Itella Information ble skrinlagt. Navnet OpusCapita kommer fra den banebrytende leverandøren av elektroniske betalingsløsninger og automatisering av kontantstrømmer. De etablerte sin virksomhet på 1980-tallet og ble en del av Itella Information gjennom et oppkjøp i 2011.