Billentis Market Report: Fra e-fakturering mot utvidet digitalisering

BillentisnewsletterI 2016 vil det totale volumet av e-fakturaer nå 30 milliarder på verdensbasis, ifølge en global markedsundersøkelsesrapport om e-fakturering som er publisert av Billentis og sponset av OpusCapita. Den årlige vekstraten for e-fakturering forventes å ligge på 10–20 %.

Ifølge rapporten går vi nå inn i en ny æra med digitalisering og automatisering, og miljøet kan komme til å endre seg dramatisk de kommende årene. For store innkjøpsorganisasjoner er målet å oppnå fullt automatiserte fakturaprosesser uten manuell behandling og optimere hele prosessene for Purchase-to-Pay (P2P) og Order-to-Cash (O2C). Dette er en av de viktigste trendene som driver utviklingen i markedet videre fra bare e-fakturering.

– Denne trenden er blitt sterkere for hvert år: elektronisk fakturering betraktes som et middel som gjør at man kan forbedre hele kjedene, og kostnadseffektivitet er ikke lenger det primære målet for selskapene, selv om det fremdeles er viktig, kommenterer Ahti Allikas, Solution Owner, OpusCapita.

Medvind for e-innkjøp

Billentis-rapporten fremhever også rollen til offentlig administrasjon som en pådriver i neste fase. I Europa har det f.eks. kommet nye EU-direktiver som pålegger over 100 000 offentlige etater å ha en viss standard for e-fakturering, til å utvikle automatisert behandling av elektroniske fakturaer og til å overføre visse innkjøpsprosesser til elektroniske prosedyrer innen utgangen av 2018. Aktivitetene i den offentlige sektoren kan skape en kraftig medvind for e-innkjøpsaktiviteter også i den private sektoren.

– Den offentlige sektoren har unektelig en rolle å spille her, og hvert år er det noen land som innfører obligatorisk e-fakturering når bedrifter skal sende fakturaer til statlige etater. En bekymring er at nasjonale myndigheter nå krever ulik rapportering for fakturaene med tanke på revisjon og andre formål, noe som skaper nye landsspesifikke krav for organisasjonene.

– Denne utviklingen er en åpenbar risiko for den tverreuropiske interoperabiliteten, og vi deltar for øyeblikket i arbeidet med å finne måter å løse dette på, sier Allikas, som er et aktivt medlem av styret i EESPA, European E-invoicing Service Providers Association. Organisasjonen fremmer interoperabilitet for økosystemer, policyer og standarder for e-fakturering.

Økende behov for B2B-nettverk

Som Billentis-rapporten fastslår er mesteparten av dagens elektroniske fakturer i markedet bare digitale bilder av PDF-er i papirformat. Undersøkelser har vist at i land som Østerrike, Tyskland, Spania og USA lå andelen av PDF-fakturaer på rundt 75 % av alle elektroniske fakturaer i 2015.

Utviklingen legger vekt på datakvaliteten i fakturaene, noe som er forutsetning for automatisert behandling. Rapporten understreker viktigheten av nøyaktige fakturadata også fra det stadig viktigere perspektivet som angår overholdelse av skatteregler og lover. Situasjonen fremmer bruk av strukturerte fakturadata, f.eks. i XML-format.

Dessuten ser man en sterk økning i de internasjonale selskapenes behov for å kunne utveksle andre elektroniske forretningsdokumenter effektivt med både andre store selskaper og en rekke små og mellomstore handelspartnere. For å oppnå det vurderer de store organisasjonene elektroniske B2B-nettverk og SaaS-plattformer.

– Enten vi snakker om formater, fakturaadresser eller tjenesteleverandørenes adgangspunkter for utveksling av data, er en felles interoperabilitet nøkkelen til en bred aksept av elektroniske fakturaer. Disse tingene bør være usynlige, spesielt for leverandørene – e-fakturering bør være like enkelt som å sende et brev eller en e-post, fastslår Allikas.

Den årlige undersøkelsesrapporten gir en innsikt i dagens tilstand og fremtidige trender for elektronisk fakturering rundt om i verden. Rapporten ble publisert i mai, og den er basert på synspunktene til over 15 000 bedrifter og 10 000 forbrukere.

Du kan laste ned Billentis Market Report 2016 ”E-invoicing/E-billing: Digitisation & Automation”  her . Les også vårt forord om utviklingen av Buyer-Supplier Ecosystem her.


Billentis Market Report: Fra e-fakturering mot utvidet digitalisering
Automatiserte innkjøp reduserte kostnadene og strømlinjeformet prosessene til det statlige østerrikske jernbaneselskapet