Er den utgående kontantstrømmen din sikret?

Markus MakkonenBedrifter taper store beløp på grunn av svindel. Nyheter som dette har skapt overskrifter i det siste i takt med den stadig større utbredelsen at cybersvindel rundt om i verden. Cyberkriminelle sender ut nøye utarbeidede falske e-poster der de utgir seg for å være en bedriftsleder, og på den måten overbeviser de ansatte på økonomi- og regnskapsavdelinger om å gjennomføre falske betalinger.

– Slike nyheter bør være en vekker for bedriftene, slik at de i det minste spør seg selv om hvor sikre og oppdaterte de utgående kontantstrømmene deres faktisk er. Det er lett å hacke e-post, så det bør ikke være en del av betalingsprosessen i det hele tatt. En moderne betalingsløsning som støtter pålitelig praksis er ryggraden i sikker kontantbehandlingen og hjelper bedriftene med å unngå tap på grunn av svindel, sier Markus Makkonen, produktsjef, OpusCapita.

Dobbel kontroll er dobbelt så sikkert

Når det gjelder å redusere risikoene for både ekstern og intern svindel, sier Makkonen at man kan komme langt med å automatisere betalingsstrømmene, harmonisere prosessene og etablere en solid kontroll av brukerrettigheter.

– Standardiserte og automatiserte prosesser øker ikke bare effektiviteten, det gjør også betalingene sikrere. Man kan eliminere mange typer misbruk ved for eksempel å erstatte manuell lasting av filer med betalingsdata med automatiserte grensesnitt.

Manuelle betalinger bør bare være unntakene i betalingsprosessen, og i så fall nøye filtrerte. I tilfeller med en forespørsel om å utføre en ad hoc-betaling, bør det for eksempel finnes forhåndsgodkjente betalingsmaler i programvaren som brukes til å håndtere betalinger for sluttbrukerne.

Godkjenningskjedene er et annet viktig element i sikkerheten. Beste praksis inkluderer for eksempel totrinns godkjenning av betalinger og policyer som hindrer brukerne fra å godkjenne betalinger som de selv har initiert.

– Vi i OpusCapita har lagt stor vekt på å utvikle administrasjonen av brukerrettigheter i programvaren vår. Med sentralisert overvåkning er det enkelt å oppdage og eliminere risikable kombinasjoner av arbeidsoppgaver og tilordne rettigheter individuelt til brukere etter hvilken rolle de har. Med OpusCapitas avanserte brukerhåndtering (AUM) kan du også håndheve policyer for tiltak som krever forhåndsgodkjenning av en kontrollør, for eksempel når en person får nye brukerrettigheter.

Sikkert fra skyen

Bedriftenes største bekymringer når det gjelder sikkerhet, er ofte knyttet til dataoverføring. Markus Makkonen fastslår at SaaS-leveransemodellen som OpusCapita bruker i sin programvare for betalingshåndtering, har mange fordeler når det gjelder sikkerhet.

– Som tjenesteleverandør tar vi hånd om vedlikehold og oppgradering av teknologien, og dermed er sikkerhetsfunksjonene alltid oppdaterte. Skyplattformen vår blir jevnlig revidert i tråd med de strengeste krav til datasikkerhet.

OpusCapitas skybaserte kontantbehandlingsløsning, som nylig ble tildelt SWIFT-sertifisering, har nærmere 100 direkte bankforbindelser i Norden og er integrert sikkert til SWIFT-nettverket med 10 000 finansielle institusjoner globalt.

– Denne løsningen er virkelig ett enkelt adgangspunkt for alle bankforbindelser, og den gir transparens og kontroll over betalingene med sikkerhet i alle ledd, sier Makkonen.

Ta en kikk på OpusCapita Payments – vår moderne, skybaserte programvare.


Er den utgående kontantstrømmen din sikret?