Valmet velger global betaling via skyen

Valmet besluttet å bygge en ny, global infrastruktur for leverandørbetalingene og for behandlingen av kundebetalingene og bankkontoene ved de økonomiske servicesentrene i Nord-Amerika og Europa. Den nye bærebjelken for håndteringen av kontantstrømmene og betalingene i Valmet kommer fra skyen.

Valmet Annika Westerholm 1 1302 2Den nye betalingsløsningen ble aktuell når papirmasse-, papir- og strømindustriene løsrev seg fra Metso Corporation på slutten av 2013 og Valmet som vi kjenner det i dag, ble opprettet. Valmet er den ledende globale leverandøren av teknologi, automatisering og tjenester innenfor feltet sitt.

«Målet vårt var å opprette harmoniserte betalings-, avstemmings- og posteringsprosesser for det nye selskapet. Vi ønsket i tillegg å redusere antallet systemer og parallelle betalingskanaler i selskapet», sier Annika Westerholm, direktør for markedsaktivitetene i internbanken i Valmet.

Valmet valgte den skybaserte betalingsløsningen fra OpusCapita. Den kommer integrert med de globale bankforbindelsene gjennom tjenesten SWIFT Alliance Lite 2. Den nye løsningen ble implementert i 2015, først ved det økonomiske servicesenteret i Montreal i Canada, som betjener selskapsenhetene i Nord-Amerika, og deretter ved det i økonomiske servicesenteret for Europa i Finland. De økonomiske servicesentrene er ansvarlige for å foreta betalingene og behandle kundebetalingene, samt å drive valutasikring og utarbeide kontantstrømprognosene.

«Denne fleksible løsningen, som er uavhengig av ERP-systemene, møter behovene våre perfekt. Den er i tråd med strategien vår om å prioritere SaaS-løsningene, og både ved IT-avdelingen og de økonomiske servicesentrene er vi fornøyde med den skybaserte tjenesten vi får fra OpusCapita. Vi er også imponert over det høye nivået på informasjonssikkerhet», sier Westerholm.

«Implementeringen var enkel ettersom det ikke var nødvendig for oss å installere noe. Informasjonen om oppdateringer av versjonen og andre forhold fungerer problemfritt og effektivt.»

I løpet av prosjektet sentraliserte Valmet likviditetsstyringen til de viktigste bankene. I Europa, for eksempel, ble antallet likviditetsstyringsbanker redusert til en tiendedel av det tidligere antallet.

I følge Westerholm bidrar de harmoniserte betalingsprosessene til å gjøre likviditetsforvaltningen enklere for hele selskapet.

«Når det gjelder den sentraliserte internbanken, er det viktig å ha tillit til kontantstrømsprognosene som de økonomiske servicesentrene bidrar med. Når de grunnleggende betalingsprosessene går raskt og pålitelig, øker kvaliteten og forutsigbarheten til dataene.»

Særlig det at det nordamerikanske økonomiske senteret har blitt tatt inn i den digitale tidsalderen, har hatt betydelige fordeler. Les mer ›››


Uanstrengt informasjonssikkerhet og den beste funksjonaliteten med skyen
Valmet velger global betaling via skyen