Uanstrengt informasjonssikkerhet og den beste funksjonaliteten med skyen

De skybaserte programvaretjenestene er i stadig større grad førstevalget blant selskapene. SaaS-løsningene er også blitt det strategiske valget for de økonomiske lederne.

«Selskapene brukte å være skeptiske til bruken av de skybaserte tjenestene, hovedsakelig på grunn av årsaker knyttet til informasjonssikkerhet. Men de forventede farene ble ikke realisert i stor grad, og holdningene i selskapene er betraktelig endret. Foretakene begynner å forstå at leverandørene av de skybaserte tjenestene ofte har sterkere ressurser enn de selv når det gjelder å sikre påliteligheten og informasjonssikkerheten for selv de mest kritiske funksjonene», sier Timo Tamminen, ansvarlig for informasjonssikkerheten ved OpusCapita.

En annen grunn til at de skybaserte løsningene er så populære, er den postmoderne ERP-trenden. I stedet for å at selskapene bare lener seg på en enkelt leverandør- og servicepakke, skaffer de seg nå de beste applikasjonene for hver av forretningsprosessene fra spesialiserte leverandører.

«Tilgjengeligheten til og den enkle integreringen av de skybaserte løsningene har styrket denne trenden. Når applikasjonene tilbys som skybaserte tjenester, bidrar disse førsteklasses programmene til at selskapene sparer både tid og penger, ettersom lokal installasjon og lokalt vedlikehold er unødvendig.»

Store sikkerhetsfordeler

Ved å anskaffe programvaren som en skybasert tjeneste, får du mange sikkerhetsfordeler. De skybaserte miljøene er i samsvar med den beste praksisen og de strenge standardene. Produksjonsmiljøet til SaaS-tjenesten fra OpusCapita er for eksempel sertifisert i samsvar med ISAE 3402-standarden (type I og type II). Ettersom tjenesteleverandørene håndterer informasjonssikkerheten og vedlikeholder programvaren og miljøet på en sentralisert måte, kan de tilby mer omfattende ressurser enn de interne datasentrene.

«Servermiljøet overvåkes kontinuerlig og de eventuelle truslene kan håndteres raskt. Sårbarheten og mottakeligheten for angrep for SaaS-miljøet i OpusCapita testes regelmessig av en tredjepart. Når ble sårbarheten for IT-miljøet i selskapet ditt sist testet av en tredjepart?» spør Tamminen.

Selskapene brukte å holde de forretningskritiske applikasjonene unna skyen for å unngå informasjonslekkasjer. Men de skybaserte plattformene kan faktisk beskytte selskapene mot misbruk. De fleste sikkerhetsbruddene skjer fra innsiden av organisasjonen. I de nordiske landene blir for eksempel omtrent halvparten av alle de økonomiske tjenesteforseelsene, som betalingssvindel, utført av en av de ansatte i selskapet. Lokale programvareinstallasjoner kan med andre ord faktisk øke risikoen.

SaaS-løsningene oppdateres også automatisk, og det vil si at de alltid er oppdatert. I tillegg bidrar de dupliserte servermiljøene med pålitelighet, og de hindrer programvareforstyrrelser.

 

«Programvaren later til å bli oppdatert oftere nå, noe som innebærer mer arbeid og ekstra kostnader for de interne IT-avdelingene. De skybaserte tjenestene frigjør betydelige ressurser fra infrastruktur- og programvarevedlikeholdet, og disse kan brukes til å støtte forretningsdriften på en ny måte.» 

Nye funksjoner uten forsinkelse

HenriTeknologi-, forsknings- og rådgivingsselskapet Gartner antar at de skybaserte tjenestene blir standard for bruken av programvare innen 2020. I produktutviklingen utføres de mest aktive investeringene allerede i de skybaserte programvaretjenestene, og tjenestene blir i hovedsak tilbudt selskapene som skybaserte løsninger. OpusCapita utvikler også aktivt SaaS-løsningene for utvidet behov-til-betaling, inkludert likviditetsstyring, fakturaautomatisering, eProcurement og produktinformasjonsstyring.

«Skyen er den raskeste måten vi kan få de nyeste funksjonene for løsningene våre på. I stedet for å vente på årlige versjonsoppdateringer, kan selskapene begynne å bruke den nyeste programvaren og de nyeste funksjonene umiddelbart, også så ofte som én gang i måneden», sier Henri Wiik, leder for produktmarkedsføringen av fakturaautomatiseringen i OpusCapita.

SaaS-løsningene er enkle å bruke, og de oppjusteres enkelt. Dette er en av de store fordelene i et driftsmiljø som blir stadig mer internasjonalt, og som er i hurtig endring.

«Selskapene kan for eksempel raskt begynne å bruke standardfunksjonene for fakturaautomatisering i ett land, og senere utvide løsningen for å dekke de andre områdene. De skybaserte tjenestene gjør også organisasjonene mer omstillingsdyktige og støtter veksten deres», sier Wiik.

››› Valmet overførte de globale betalingene til skyen og ble imponert over den høye informasjonssikkerheten.


Uanstrengt informasjonssikkerhet og den beste funksjonaliteten med skyen
Valmet velger global betaling via skyen