Mot berøringsfri fakturaautomatisering

oktober 11, 2016

For mange selskaper er det en nøkkelmålsetting å få gjennomført de berøringsfrie prosessene for innkjøpsfakturering. Så langt har de fleste slått seg til ro med de enkle løsningene og gått glipp av den virkelige effektiviteten og kontrollen de opplever ved at fakturaene administreres automatisk gjennom hele løpet.

Tobias Wikstroem 1501Tobias Wikström, sjef for fakturaautomatiseringen i OpusCapita, har et viktig råd til bedriftene som ønsker å øke fakturaautomatiseringen i leverandørreskontroen: Bruk en tverrfaglig tilnærming.

«Det er viktig å ha et omfattende, gjennomsiktig bilde av hele prosessen for behov-til-betaling i organisasjonen. Selskapene som ikke gjør dette enkelt, ender opp med å underoptimere én del av kjeden og å øke arbeidsmengden til et annet område av P2P-prosessen», understreker Wikström.

I følge Wikström er de viktige punktene som påvirker evnen organisasjonen har til å oppnå høy grad av fakturaautomatisering, ganske generiske, uavhengig av bedriftsstørrelsen, næringstypen, det geografiske avtrykket eller organisasjonsstrukturen.

«Selskapene burde for eksempel vurdere nivået på håndteringen av hovedinformasjonen, i tillegg til kvaliteten på innkjøpsprosessene, når de prøver å redusere den manuelle arbeidskraften i leverandørreskontroen. Det er også nødvendig å undersøke om leverandørbasen er klar for elektronisk fakturering, for å kunne forbedre fakturakvaliteten.»

Teknologiene for elektronisk opplæring og kunstig intelligens utvikles i høy hastighet og åpner opp nye muligheter for videre automatisering av driftsoppgavene som er knyttet til behov-til-betaling. Dette genererer behovet for ny kompetanse i økonomi- og regnskapsavdelingene i selskapene.

«I stedet for å kontinuerlig måtte korrigere de feilposterte innkjøpsfakturaene i leverandørreskontroene, kan regnskapsførerne bli spesialister på, for eksempel, elektronisk fakturastyring», bemerker Wikström.

››› 5 nøkkelpunkter du må fokusere på for å oppnå berøringsfri fakturaautomatisering i rapporten vår – last ned her!