jCatalog blir en del av OpusCapita

Stephan Albers OldOpusCapita tar et viktig skritt mot å bli en leder i det globale Buyer-Supplier Ecosystem med oppkjøpet av jCatalog Software AG, som har hovedkontor i Tyskland. Privateide jCatalog er en ledende leverandør av programvare- og SaaS-løsninger for innkjøp samt håndtering og distribusjon av produktinformasjon.

jCatalogs løsninger på områder som e-handel, masterdatabehandling, innkjøpsprosesser og leverandørhåndtering vil supplere OpusCapitas utvidede tilbud innenfor Purchase-to-Pay og Order-to-Cash, som blant annet inkluderer fakturaautomatisering, kontantbehandling, finansiering og konnektivitet. Med dette oppkjøpet utvider OpusCapita også sin geografiske rekkevidde.

– Ved å kombinere jCatalogs løsninger og ekspertise med OpusCapitas tilbud nærmer vi oss målsettingen om å kunne tilby innkjøps- og betalingsløsninger for bedrifter rundt om i verden i det stadig utviklende forretningsøkosystemet. Vi er svært opprømte over de avanserte løsningene som jCatalog kan tilby OpusCapitas kunder, og vi ønsker alle jCatalog-medarbeidere velkommen til OpusCapita, sier Patrik Sallner, CEO i OpusCapita.

Ifølge Stephan Albers, CEO og medgrunnlegger av jCatalog, er OpusCapita et ideelt hjem for jCatalog.

– Det er åpenbart at de to selskapene passer svært godt sammen – både når det gjelder hva de kan tilby og sett fra et kulturelt og regionalt perspektiv. Vi ser frem mot å bli en del av OpusCapita. Sammen kan vi i betydelig grad forbedre hele prosesskjeden fra sourcing til betaling, hele veien fra den første tilbudsforespørselen fra kjøperens side til det punktet der kjøpesummen er blitt håndtert og arbeidskapitalen er optimert, sier Albers.

jCatalog betjener over 250 kunder i Europa og USA, inkludert store globale selskaper som Liebherr, Rossman, IBM, Audi, Schindler og Maersk. Selskapet har ca. 130 ansatte og hovedkontor i Dortmund, Tyskland. I 2015 omtalte Gartner (amerikansk forsknings- og konsulentbyrå) jCatalog som en visjonær i den magiske kvadranten for Procure-to-Pay-løsninger for indirekte innkjøp.

– OpusCapita har unik erfaring når det gjelder å arbeide med begge sider av bedriftshandelen, både med Pay-to-Purchase- og Order-to-Cash-prosesser. De har også vært et foregangsselskap i Norden med sitt nettverk for elektronisk fakturering. jCatalogs PIM/MDM-løsninger har et produktinnhold som øker brukeraksepten og gjør det mulig å optimere de automatiserte prosessene. Alt dette åpner opp for interessante muligheter, og sammen kan vi virkelig se hele bildet for kjøper-leverandør-forbindelser i en supply chain.

Stephan Albers vil lede OpusCapitas enhet for Buyer-Supplier Ecosystem-produkter og han kommer også til å være en del av konsernets lederteam.

– Produksjonsprosessenes effektivitet i ulike industrier har blitt betydelig bedre i løpet av de siste tiårene. Når det gjelder forretningsprosesser, har utviklingen vært mer moderat. Jeg blir inspirert når jeg ser på de fremtidige mulighetene for å bringe disse prosessene opp på et helt nytt nivå. Det vil innebære at vi kan hjelpe både jCatalogs og OpusCapitas kunder med å utnytte fordelene ved digitalisering fullt ut, fastslår Albers.

Jcatalog Logo Rgb


jCatalog blir en del av OpusCapita
Fjerne skillene