Fjerne skillene

OC Kimmo KauranenoldDet er ikke noe nytt at digitaliseringen beveger seg raskere fremover enn noensinne. I takt med at den digitale revolusjonen skyter fart, begynner også papirhaugene på kontorpultene og ulike forretningsprosesser å forsvinne inn i den digitale verdenen, ikke sant?

– Selskaper med dokumentintensive forretningsprosesser vet utmerket godt at det i mange tilfeller fremdeles kreves skjemaer eller papir, og noen ganger mye av det også. Dermed kreves det også manuelt arbeid. De lovede fordelene ved digitalisering – effektivitet, synlighet, besparelser i tid og penger – synes å være uoppnåelige til tross for det fremskrittet som allerede er gjort i mange sektorer, sier Kimmo Kauranen, Head of Document and Transaction Processing Business Unit i OpusCapita.

Kauranen snakker om organisasjoner som f.eks. håndterer søknader og godkjenninger, kontraktsadministrasjon, fordringer og krav samt prosesser med tilbakemeldinger fra kundene. Han nevner også ulike etater og avdelinger i statlig forvaltning og i helsesektoren. Problemet er at den gamle verdenen ikke opphører å eksistere selv om den digitale verdenen utvikler seg.

Det finnes mange punkter i en prosess der den tenkte digitale arbeidsflyten kan snuble. Skjemaer fylles ut og undertegnes med penn på papir. Informasjonen som behøves for å behandle en søknad, må hentes fra et annet system. Kunder foretrekker å motta beslutningene via post, og i noen tilfeller er det lovfestet at kundene skal motta svarene i papirformat.

– Med de rette verktøyene kan man fjerne skillene og gjøre disse prosessene så papirløse og berøringsfrie som mulig for selskaper og organisasjoner. Man må bare ta ett skritt om gangen. Automatisering av dokumentprosesser gir økt hastighet og nøyaktighet, og det vil igjen føre til at kundene blir mer tilfredse.

Elektroniske signaturer fremmer automatiseringen

OpusCapita tilbyr nå sine kunder to nye tjenester for elektroniske signaturer og arbeidsflytstyring for ytterligere å styrke mulighetene for virkelig ende-til-ende-automatisering av dokumentprosesser.

– Sikker brukeridentifikasjon spiller en viktig rolle i automatiseringen av dokumentprosesser fordi det eliminerer de unødvendige trinnene med utskrift og undertegning av et fysisk dokument, for så å legge dataene inn igjen i det relevante systemet. Dette kan redusere ledetiden betydelig for f.eks. en søknadsprosess.

Document Manager bidrar til å skape effektive automatiserte prosessflyter som støtter hele livssyklusen for dokumenter. Det solide grunnlaget for automatiseringen i det omskiftelige forretningsmiljøet skapes med tjenester og løsninger for digitalisering av dokumenter, tolkning og oppgradering av data, systemintegrasjon og elektronisk arkivering samt mottak og sending av dokumenter via flere kanaler.

– OpusCapita er en ekte strategisk partner for full automatisering av dokumentprosesser. Vi har alle nødvendige tjenester og løsninger slik at vi kan støtte selskapene i deres overgang til den digitale tidsalderen. Vi hjelper dem med å eliminere papiret og skape høykvalitetsprosesser som matcher deres forretningsbehov.


jCatalog blir en del av OpusCapita
Fjerne skillene