Raskere e-fakturering

Ahti AllikasnDe to største organisasjonene som arbeider for elektronisk fakturering i Europa – EESPA (European E-invoicing Service Providers Association) og OpenPEPPOL – har innledet et samarbeid for å få fart på innføringen av e-fakturering i Europa. Målet med samarbeidet er å utvikle felles innstillinger om offentlig støtte fra EU for e-fakturering, fremme interoperabilitet og lansere brukervennlige tjenester.

Ahti Allikas (Solution Owner of E-invoice Networks) fra OpusCapita er positiv til dette samarbeidet og sier at det er gode nyheter for europeiske selskaper og organisasjoner.

– Et tettere samarbeid mellom de ulike interessentene gjennom organisasjonene bidrar til å belyse ulike forhold ved interoperabilitet, f.eks. lokale varianter av rammeverkene for e-fakturering. Internasjonal interoperabilitet er helt avgjørende for en bred aksept av elektronisk fakturering, og spesielt viktig for leverandøraktivering. Felles interoperabilitet gjør det enklere for enhver bedrift, uansett størrelse, industri eller region å ta i bruk e-fakturering, sier Allikas, som også er medlem av EESPAs eksekutivkomité.

Organisasjonene er blitt enige om å samarbeide for å videreutvikle PEPPOL-spesifikasjonene for e-fakturering og e-innkjøp. Pan-European Public Procurement Online var opprinnelig et prosjekt som var finansiert av EU-kommisjonen for å forenkle elektroniske innkjøpsprosesser og gjøre det lettere for europeiske leverandører å handle elektronisk med en hvilken som helst europeisk kjøper i offentlig sektor. Siden 2012 har OpenPEPPOL sørget for å holde spesifikasjonene oppdatert samt å etablere en nettverksinfrastruktur for velfungerende e-innkjøp og e-fakturering på tvers av landegrensene.

Allikas påpeker at OpenPEPPOL i det siste har lagt vekt på å utvikle funksjoner som bedre dekker behovene for B2B e-fakturering. Han leder også et av disse utviklingsprosjektene, der målet er å etablere svarmeldinger på fakturaer, noe som er en viktig funksjon for selskaper som ønsker å automatisere Purchase-to-Pay-prosessene sine.

– PEPPOL vil få stor innvirkning på utformingen av e-fakturering i Europa, og sammen med EESPA også i global skala om noen få år. Fordelene ved det åpne, standardiserte mange-til-mange-nettverket er åpenbare, og jeg tror at PEPPOL er i ferd med å nå et vippepunkt og bli et populært valg også i B2B e-fakturering.

800Px PEPPOL Logo

››› PEPPOL vil endre e-fakturering. I bloggen sin forklarer Ahti Allikas hvorfor han er overbevist om at PEPPOL vil endre e-fakturering og e-innkjøp over landegrensene.


Raskere e-fakturering
Automatiseringen blir intelligent
Medskaper av Skype, Jonas Kjellberg: Store endringer i vente – ny finansteknologi vil revolusjonere betalinger