Lengre betalingsfrister er utfordrende for nordiske selskaper

Se resultatene fra undersøkelse som er gjennomført for OpusCapita

Which MeasuresDen globale trenden med lengre betalingsfrister mellom selskaper påvirker i større grad nordiske selskapers finansielle handlefrihet og driftssituasjon. Det som noen tjener på vil andre tape på: store innkjøpsorganisasjoner oppnår fordeler med lengre og bedre betalingsfrister ved å oppnå fordeler mens mindre leverandører får problemer med sin arbeidskapital som er bundet opp i produkter og tjenester.

Funnene som er gjort i en nylig gjennomført undersøkelse for OpusCapita viser at situasjonen i dag ikke blir enklere. Bedrifter i Finland, Norge og Sverige som deltok i undersøkelsen konkluderer med at det å forhandle frem bedre betalingsbetingelser med leverandører er et av de viktigste målene i å optimalisere arbeidskapitalen.

Omlag halvparten av de store selskapene i Finland og Sverige som deltok i undersøkelsen sa at de allerede hadde forbedret sine betalingsfrister. I Norge var det derimot mindre en 20 prosent av de som deltok som sa det samme.

Små og mellomstore selskaper i spesielt Finland og Sverige, føler i dag presset fra innkjøpsorganisasjoner til å forlenge betalingsfrister ytterligere. 76 prosent av de finske og 57 prosent av de svenske bedriftene som deltok sa at deres kunder prøvde å forhandle frem lengre betalingsfrister enn tidligere. I Norge svarte 40 prosent av spurte det samme.

Samtidig rapporterte små og mellomstore bedriftene forandringer i betalingsoppførsel. Nesten en femtedel av selskapene i Finland og i Norge sa at antall purringer som ble sendt hadde økt. I Sverige sa en av fire at kundenes innbetalinger var forsinket mens i Norge sa en av tre selskaper at kundenes innbetalinger ofte var forsinket. I Finland sa så mange som 82 prosent av de spurte sa at deres kunder ikke fulgte avtalte betalingsbetingelser.

Sviktende betalingsdisiplin gir bedriftene problemer

Do Your Clients”Resultatene av undersøkelsen bekrefter budskapet som vi har hørt i våre samtaler med nordiske leverandører. Det er hele tiden et kontinuerlig press om å bli enige om lengre betalingsfrister samtidig som betalingsdisiplinen har blitt dårligere og bedriftene må i stadig større grad forholde seg til for sene innbetalinger. Dette medfører problemer som svakere kontantstrøm og dårligere driftsbetingelser for selskapene”, sier Miikka Savolainen, Direktør i OpusCapita.

Bedriftene som deltok i undersøkelse la vekt på at tilgjengelig finansiering er viktig. 64 prosent av de spurte sa at det enten er ekstremt viktig eller veldig viktig for at deres selskap skal lykkes. Leverandør kreditt, faktura tjenester og andre alternative finansierings løsninger var også høyt oppe på selskapenes agenda når de vurderte hva som påvirker deres finansielle situasjon.

 

”Bedriftene er klar over de forskjellige finansielle alternativene som finnes men de føler også at mange finansielle instrumenter er vanskelige eller for kostbare å bruke. Nye fleksible løsninger trengs for å løse utfordringen som utvidede betalingsfrister representerer. Dette må være løsninger som tar hensyn til både innkjøper og leverandør og som hjelper nordiske selskaper til å forbedre  konkurranse-situasjonen”, sier Savolainen.

287 beslutningstagere fra selskaper i Finland, Norge og Sverige svarte på undersøkelsen. TNS Gallup gjennomførte undersøkelsen i desember 2015 og i mars 2015. Undersøkelsen ble gjennomført for OpusCapita.


Lengre betalingsfrister er utfordrende for nordiske selskaper
Ha orden og oversikt! Anders Borg med klar beskjed til OpusCapita sine gjester
SATO bygger en sømløs kjede for purchase-to-pay