Dr. Jonas Ridderstråle med foredrag på OpusCapita Power Breakfast i Oslo: Spennende og innsiktsfullt om fremtidens vinnerbedrifter

Jonas RidderstraaleOnsdag 23.september hadde OpusCapita gleden av å invitere til et unikt og spennende Power Breakfast i Felix konferansesenter i Oslo sentrum. En fullsatt sal hadde store forventninger til Dr. Jonas Ridderstråle, som var morgenens Key Note speaker. Temaet for Power Breakfast var Game Changers: Playing to win in the future. Jonas Ridderstråle er i dag en internasjonalt etterspurt foredragsholder og forfatter av bestselgeren Funky Business. Han er rangert som verdens 23. beste Management Guruer og blant Europas 5 beste. Og Dr. Ridderstråle skuffet oss ikke! Han ga oss en unik og spennende innsikt i hvordan globalisering, digitalisering og feminisering vil påvirke individer, adferd og bedrifter i fremtiden. Den karismatiske professoren holdt forsamlingen i sin hule hånd med innsikt, innlevelse og en god porsjon humor.

Med betegnelsen Game Changers fortalte Dr. Ridderstråle om hvordan unike og store hendelser påvirker vår hverdag og våre fremtidsutsikter. På et personlig plan er det å gifte seg en Game Changing hendelse, som har stor påvirking på vårt livsløp og hvordan livet vårt senere utvikler seg. I en markedsøkonomi preget av store forandringer i raskt tempo blir både selskaper og mennesker sterkt påvirket av Game Changing trender som totalt forandrer markedsbildet. Samtidig som du skaper noe nytt og unikt så ødelegger du på samme tid det som generasjoner har skapt før deg. Med sine nye teorier feide Albert Einstein vekk all tidligere forskning og gjorde dem totalt irrelevante!  Et stort og betydningsfullt selskap som Kodak ble på kort tid irrelevant fordi de ikke fulgte med i tiden og forstod digitalisering og deling av bilder.

For å forstå dagens dynamiske markedsøkonomi må vi forstå hvordan globalisering, digitalisering og feminisering påvirker utviklingen. I følge Dr. Ridderstråle har vi opp gjennom historien hatt ulike former for globalisering som har vært påvirket av ulike tidsperioder. Dette gjelder storhetstiden til Romerriket, The British Empire, Spanias storhetstid samt migrasjon og store forflyttinger av mennesker. I dag ser vi en rekke trekk ved globaliseringen som påvirker hvordan selskapene vil operere i fremtiden. I dagens globalisering ser vi at middelklassen i USA og Europa som i dag består av 60 prosent, vil bli redusert til 15 prosent. Så mye som 75 til 80 prosent av befolkningen vil bo i store byer. I tillegg vil andelen single eller de som ikke har livs partner utgjøre 55 prosent av befolkningen i de store byene. Store byer blir de viktigste befolkningssentre og landegrenser viskes i større grad ut. I det hele tatt viser utviklingstrekk at stadig flere vil leve i serie monogami og at lojalitet blir mindre viktig. Alt dette har stor innvirkning på hvordan vi lever og hvordan vi forholder oss til produkter og selskaper.

Digitalisering har gitt oss en informasjons jungel. Markedet produserer så mye informasjon som må brukes riktig. I sin bok Funky Business beskriver Dr. Ridderstråle hvordan IT perfeksjonerer markedet. Digitalisering og IT har i dag ”tatt livet av” en rekke bransjer som ikke har bidratt med noen reell verdi. Hvem vil i dag benytte tjenestene til et reisebyrå når du kan bestille flyreisen direkte fra flyselskapet? Hvorfor vil du gå til en platebutikk når du kan laste ned musikk fra internet? Ettersom produkter har blitt mer komplekse og geografiske distanser blir større blir IT og digitalisering en stadig viktigere faktor i forbrukeradferd. Fordi mengden av informasjon som blir tilgjengelig har mennesker mindre mulighet til å absorbere all informasjon. Til tross for at mennesker historisk sett blir smartere, så blir vi ”dummere” i forhold til all den informasjonen som er ”tilgjengelig”

Feminisering er et annet betydelig paradigme skifte, mener Dr. Ridderstråle. Det er bare å se på statistikken. Fremtiden tilhører kvinnene! Forandringer i kvinnenes demografi, fødselstall, utdannelse og levealder viser en dramatisk forskjell i kvinnenes posisjon gjennom de siste hundre år. Denne posisjonen vil i fremtiden bli ytterligere forsterket. Tidligere var 80 prosent av alle kvinner hjemmeværende, med ansvar for barna. I dag er situasjonen snudd opp ned og kvinner tilbringer nå 20 prosent av tiden med barna og 80 prosent enten i utdanning eller på jobb. På vestlige universiteter og høyskoler ser vi stadig flere kvinner.  Kvinnenes gjennomsnittlige levetid har økt fra 30 til 45 år til 60 til 65 år. Antall barn som gjennomsnittlig fødes har sunket fra 8 -10 barn pr. kvinne til 2-3 barn. Hele denne utviklingen betyr at rekrutteringen til arbeidslivet forandres dramatisk og at kvinnene i fremtiden i større grad vil rekrutteres til mange av de mest spennende og prestisjefylte jobbene.

Så hvordan vil globalisering, digitalisering og feminisering påvirke fremtidens bedrifter?

Jonas Ridderstråle mener at skandinaviske bedrifter ligger i forkant fordi organisasjonsstrukturen er flat og medarbeidere har stor innflytelse. De selskapene som vinner i fremtiden prioriterer innovasjon og lar medarbeiderne også mislykkes. Bedrifter som for eksempel Google har skapt en bedriftskultur der de ansatte blir delaktige i fremtidsvisjonen, uten å bli pålagt regler og rutiner. Det er lov å gjøre feil. Fremtidens vekstbedrifter bruker tilgjengelig informasjon for å tilpasse seg de kravene og forandringene som kontinuerlig skjer i markedet. Det vil bli viktigere og ”se inn i fremtiden” i stedet for å planlegge basert på ”gårsdagens” informasjon, avslutter Dr. Jonas Ridderstråle.


Dr. Jonas Ridderstråle med foredrag på OpusCapita Power Breakfast i Oslo: Spennende og innsiktsfullt om fremtidens vinnerbedrifter
Nordens største sportskjede vokser med regnskaps-kompetanse fra Vilnius