Vist på OpusCapita-arrangement: det er en etterspørsel etter globale Payment Factory-løsninger.

Casino Payment Factory Event 12112014 MODMange bedrifter søker nå aktivt globale payment factory-løsninger for internasjonal kontanthåndtering som tilfredsstiller deres behov.

Dette ble klart under OpusCapitas kundemøte i Helsingfors i november der om lag 20 økonomiske beslutningstakere fra store internasjonale selskaper som operer i Finland møttes for å lære mer om et pionerprosjekt, dele erfaringer og legge fram sine synspunkter. Deltakerne representerte selskaper med med et totalt netto salg på om lag 50 milliarder Euro og om lag 150.000 arbeidsplasser.

OpusCapitas payment factory-konsept for internasjonale forretningsoperasjoner kombinerer OpusCapitas kontantstrømstyring og de globale bankforbindelsene som tilbys av Swift Alliance Lite2 tjenesten i en sømløs heldekkende løsning. Løsningen er den første i sitt slag i de nordiske landene og i Nord-Europa.

Et nordisk selskap - som opererer på fire kontinenter - forklarte hva slags type payment factory-løsning det hadde utviklet med Swift for kontantstyring i fusjonssituasjoner. De to selskapene presenterte det som sannsynligvis er den mest avanserte globale payment factory-virksomheten som er i drift i dag.

Sallinen Jukka 3 MOD"Det er alltid mange drivere når selskaper setter i gang for å lage en payment factory-løsning. Men nye payment factory-konsepter er utvilsomt en av hovedgrunnene til at mange selskaper nylig er blitt mer aktive med tanke på dette.

Som et resultat av smidige og effektive løsninger har vi endelig nådd et punkt der selskapene kan håndtere globale kontantstrømmer og bankforbindelser på en sentralisert måte ved hjelp av et enkelt system og til en fornuftig kostnad,” sier Jukka Sallinen fra OpusCapita.

"Mange selskaper har ventet på en løsning av denne typen. Som vi forventet tiltrekker løsningen seg stor interesse nå som den er tilgjengelig og flere løsninger er i ferd med å bli implementert. Det er en frisk etterspørsel etter payment factory-løsninger implementert av OpusCapita som er bygd på direkte nordiske bankforbindelser," sier Sallinen.

"Vårt arrangement i Helsingfors var en suksess. Nå har vi som mål å tiltrekke oss en like imponerende gruppe økonomiske beslutningstakere i Stockholm og Oslo."

Mer informasjon om OpusCapitas payment factory-løsninger:

Jukka Sallinen

Solution Owner, Payment Manager

Tlf.: +358 40 590 6144


Hva om månedslønn ble kvartalslønn?
Vist på OpusCapita-arrangement: det er en etterspørsel etter globale Payment Factory-løsninger.
Vellykket kontinuerlig forbedring med OpusCapita