Vellykket kontinuerlig forbedring med OpusCapita

MM 2013 Myynti MODI Toyota Group blir produksjonslinjene og prosessene aldri fullbyrdet. Det er alltid rom for forbedring. Dette gjelder også de outsourcede finansielle prosessene som Toyota Finance Finland utvikler i samarbeid med OpusCapita.

OpusCapita har vært ansvarlig for Toyota Finance Finlands leverandørgjeld og kundefordringer samt regnskap siden 2011.

Toyota Groups finansieringsselskap er en finsk pioner i løsninger knyttet til finansiell outsourcing. Tidligere ble selskapets finansielle prosesser håndtert av Toyota-selskapenes servicesenter. Etter hvert viste det seg imidlertid at senterets ressurser var utilstrekkelige for finansieringsselskapets stadig økende og diversifiserte behov.

Da Toyota Finance Finland sammenliknet ulike alternativer for outsourcing samtidig med at de også vurderte mulighetene for å håndtere sine finansielle prosesser internt, ble beslutningen enkel.

«Vi var allerede kjent med outsourcing som driftsmodell og OpusCapitas tjenester tilfredsstilte våre behov best. Men hovedgrunnen som ligger til grunn for vårt valg av partner var en felles visjon for hvordan vi skal gjøre våre prosesser mer effektive,» sier Business Controller Jarno Kirjavainen.

Mer ressurser til finansieringsvirksomheten

Basert på flere års erfaring er Kirjavainen fornøyd med tjenestene.

«Kontinuerlig forbedring hver dag, også kjent som Kaizen, er en av hjørnesteinene i vår virksomhet. Alle er ansvarlig for utvikling. De som til daglig arbeider med finansielle prosesser, så som innkjøpsfakturaer, kommer ofte opp med en rekke ideer om hvordan vi kan gjøre prosessene mer effektive. På den måten er vi ingen enkel kunde.»

Ideene bearbeides jevnlig i møtene til en overvåkingsgruppe. Gruppen består av eksperter fra Toyota Finance Finland og OpusCapita, som også diskuterer ressursene som kreves ved endringer og kostnadene knyttet til endringer.

«Det er viktig å bruke ressursene til forretningsutvikling så effektivt som mulig. Dette er målet for alle våre utviklingsforventninger.»

Framtiden er forutsigbar og mobil

Jarno Kirjavainen Toyota MODIfølge Kirjavainen fører samarbeid om outsourcing av finansielle prosesser til fordeler på flere plan, noe som reflekteres i kostnader og som driftsforbedringer i de finansielle prosessene.

«Nå vet vi nøyaktig hvor mye våre finansielle prosesser koster. Kostnadene er forutsigbare, og dette gjør budsjetteringen enkel.»

Ifølge Kirjavainen blir utvikling av ekspertise og produkter viktige hos en økonomistyringspartner. Et enkelt selskap kan ikke tilpasse sin drift og systemløsninger i forhold til en skiftende verden så hurtig og omfattende som en spesialisert tjenesteleverandør.

«I regnskapet, for eksempel, tar avslutningen av en regnskapsperiode ved månedsslutt mye kortere tid nå når den styres av OpusCapita. Dette gir meg mer tid til å analysere og rapportere tallene,» sier Kirjavainen.

«OpusCapitas nettleserbaserte løsninger gir oss mulighetene til å godkjenne innkjøpsfakturaer og andre dokumenter på mobiltelefon eller nettbrett. Tjenestene blir generelt sett stadig mer mobile.»

 


Hva om månedslønn ble kvartalslønn?
Vist på OpusCapita-arrangement: det er en etterspørsel etter globale Payment Factory-løsninger.
Vellykket kontinuerlig forbedring med OpusCapita