Hva om månedslønn ble kvartalslønn?

Miika1 MODForlengede betalingsperioder er i ferd med å bli et voksende problem for mange virksomheter. Nå er det ikke uvanlig at betalingsfristen er 60 dager eller mer i Finland.  Arbeidskapitalen i små og mellomstore bedrifter er ofte bundet opp i lengre perioder i de produktene og tjenestene de har solgt. Dette er et klart hinder for driften.

Det følgende bildet vil gjøre situasjonen for bedriftene enklere å forstå. Tenk på måten du håndterer din egen personlige husholdningsøkonomi og hvordan den ville endre seg hvis du begynte å motta lønnen hver tredje måned i stedet for hver måned - og du fant det ut i dag. Du måtte tenke gjennom planene dine igjen med tanke på ferier, tilbakebetaling av lån og mange andre ting.

OpusCapita har løsningen på dette problemet, en ny type forsyningskjedefinansiering. Dette er en finansieringsordning som vil hjelpe små og mellomstore bedrifter  til å få få inn penger hurtig - innen noen dager hvis det skulle være nødvendig. SMB-ene vil kunne forbedre sin likviditet og konkurransedyktighet ved å dra fordel av den økonomiske posisjonen til deres store bedriftskunder. Ved raskt å returnere kontantressursene til bedriftene vil de kunne foreta investeringer og øke salget.

Forsyningskjedefinansiering er også fordelaktig for bedriftene som kjøper i og med at det vil gi dem muligheten til å styre sin egen forsyningskjede og sikre at produktene de trenger er tilgjengelige samtidig som at de optimaliserer arbeidskapitalen sin. Denne løsningen gir også en investeringsmulighet med lav risiko for bankene.

"Alle parter vil dra nytte av denne nye løsningen. Forsyningskjedefinanisering er et godt eksempel på den typen tiltak som Finland nå trenger: positive løsninger som forbedrer bedriftenes arbeidsvilkår,” sier Miikka Savolainen som er ansvarlig for forsyningskjedefinanisering i OpusCapita.

OpusCapitas løsning for forsyningskjedeløsning ble tatt i bruk i Finland fra starten av dette året. I starten vil systemet omfatte et stort finsk selskap og SMB-er som drar nytte av muligheten til å motta sine betalinger raskt.

“La oss holde oss til månedslønn framover,” sier Savolainen.

Ytterligere informasjon:

Miikka Savolainen, tlf.:  , miikka.savolainen@opuscapita.com

En mer detaljert beskrivelse av vår løsning for forsyningskjedefinansiering finner du på:

http://www.opuscapita.fi/toimittajarahoitus/


Hva om månedslønn ble kvartalslønn?
Vist på OpusCapita-arrangement: det er en etterspørsel etter globale Payment Factory-løsninger.
Vellykket kontinuerlig forbedring med OpusCapita