OpusCapita leverer en stor robotisert programvareløsning til Direktoratet for økonomistyring, DFØ

juni 21, 2017

Oslo, 30.06 2017, OpusCapita, en nordisk markedsleder innen finansiell prosessautomatisering, og Direktoratet for økonomistyring, DFØ, har i dag inngått avtale om en omfattende implementering av Robotics Process Automation (RPA). Løsningen er blant de første implementeringene av RPA-teknologi i norsk offentlig sektor.

Første fase, verdsatt til 2,7 millioner kroner, vil bli fulgt av en fireårig rammeavtale med sikte på å identifisere ytterligere automasjonspotensial, og å utvide bruken av programvarerobotikk i direktoratet. Samlet verdi av avtalen er 10 millioner kroner. OpusCapita vil spille en nøkkelrolle for å støtte DFØ for å bli best i klassen i RPA i den norske offentlige sektor ved å etablere et fremtidssikkert automatiseringsmiljø i samarbeid med IT-leverandøren.

Finansavisen har omtalt saken,  Robotavtale for OpusCapita 24. august 2017. Det samme har Computerworld: Robotautomatisering inn i Staten.

- Vårt hovedmål er å øke effektiviteten og produktiviteten til våre kunder, de norske regjeringsorganisasjonene og bidra til effektiv ressursbruk i offentlig sektor, sier Rune Bjerkås, direktør for strategi og fellestjenester hos DFØ.

- Vi arbeider kontinuerlig med digitalisering og automatisering. Med bruk av programvarerobotikk kan vi bruke automatisering på tvers av ulike systemer, og dra nytte av helt nye muligheter for å effektivisere og øke produktiviteten, fortsetter Bjerkås.

DFØ tilbyr rundt 200 norske statlige organisasjoner finansielle tjenester og systemer for regnskap, budsjettering og menneskelige ressurser. I første fase omfatter samarbeidet med OpusCapita flere prosesser innen finans, regnskap og lønn.

Avtalen omfatter prosessanalyse, programmering og implementering av programvareroboter, og vedlikehold og støtte til løsningen. OpusCapita-konsulenter vil samarbeide med både DFØ og kundeselskapene for å identifisere ytterligere automasjonspotensial i sine prosesser, og å trene DFØ-personell i å kunne ta vare på videre prosessoptimalisering og utvikling av robotautomatisering.

OpusCapita har lang erfaring med å implementere Robotic Process Automation for ulike organisasjoner. I Finland pioneerte selskapet offentlig bruk av programvarerobotikk med en ledende løsning for den finske regjerings senter for fellestjenester og HR (Palkeet).

- Jeg er glad for å se at en sentral norsk offentlig organisasjon som DFØ nå går videre med Robotic Process Automation. Vi har sett store framskritt i bruken av programvarerobotikk i den finske offentlige sektor, og jeg forventer at den samme utviklingen snart vil skje over hele Nord-Europa, sier Knut Anders Opstad, konsernsjef i OpusCapita Regnskap AS.

- Vi er begeistret over å være DFØs automatiseringspartner for fremtiden, og for å gi både vår teknologi og vår erfaring til fordel for norske offentlige organisasjoner, fortsetter Opstad.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt;

Karoliina Haikonen, Head of Communications, OpusCapita
Karoliina.haikonen@opuscapita.com
+358 44 345 5554

 

Om OpusCapita
OpusCapita bistår virksomheter med å effektivisere alle betalingsprosesser gjennom omfattende purchase-to-pay og order-to-cash løsninger. Med 600 millioner transaksjoner per år, for mer enn 8000 kunder i flere enn 100 land, har vi skapt et globalt økosystem hvor kjøpere, leverandører, banker og andre aktører slutter seg til, handler og vokser. Sammen med våre kunder, tilpasser OpusCapita salg, innkjøp- og finansielle prosesser for den digitale tidsalderen. I 2016 omsatte OpusCapita for 240 millioner euro og hadde 2000 ansatte. OpusCapita ble grunnlagt i 1984 og er et heleid datterselskap av finske Posti Group og har hovedkontor i Helsingfors, Finland. For ytterligere informasjon, besøk gjerne: www.opuscapita.com