PEPPOL NÅR EUROPA: BLI MED I DET VOKSENDE PEPPOL-NETTVERKET!

april 07, 2017

PEPPOL-nettverket utvides raskt i forskjellige deler av Europa. Hvis du ikke ennå er kjent med dette akronymet, vil jeg oppmuntre deg til å se nærmere på dette.

PEPPOL endrer elektronisk innkjøp og fakturering på tvers av landegrenser i Europa. Det legger til rette for handel mellom bedrifter samtidig som at det hjelper dem å digitalisere deres Purchase-to-Pay-prosess. Bedrifter som ønsker å maksimere fordelene med e-faktura, bør følge med nå.

Les også ›› Peppol vil endre spillet gjeldende e-faktura og ›› FAQ om PEPPOL-nettverket

PEPPOL gir interoperabilitet

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) ble opprettet som et resultat av et prosjekt ledet av EU-kommisjonen for å legge til rette for elektronisk innkjøp og fakturering på tvers av landegrenser, mellom europeiske leverandører og offentlig sektor. Organisasjonen OpenPEPPOL har vært ansvarlig for den videre utviklingen av de relaterte standardene siden 2012. OpusCapita har deltatt aktivt i dette arbeidet.

PEPPOL har blitt et betydningsfullt alternativ for utveksling av e-fakturaer i Europa, da det løser den ene, viktigste utfordringen knyttet til kommunikasjon mellom bedrifter: generell interoperabilitet. PEPPOL-nettverket har konsistente definisjoner på alle de tre hovednivåene: adresser, dokumentformater og infrastruktur for overføringsmetode.

Den standardiserte infrastrukturen skaper et nettverk mellom mange, som er enkelt for operatører av alle størrelser å bli med i. I tillegg til at PEPPOL er en kanal for e-fakturaer, er det et nettverk for utveksling av dokumenter knyttet til salg, elektronisk innkjøp og betaling, fra kataloger til innkjøpsordrer og ordrebekreftelser.

Frem til i dag har mange bedrifter oversett PEPPOL, da det er en standard for offentlig sektor. Nettverket utvikler derimot et sterkere fotfeste i overføringen av meldinger mellom bedrifter. I Norge og Nederland representerer for eksempel B2B-fakturaer allerede en betydelig andel av trafikken i PEPPOL-nettverket.

›› Er du leverandør til Helsesektoren? Last ned vårt faktaark her

Utvid partnernettverket for elektronisk innkjøp og betaling (Purchase-to-pay)

Mer enn 60 000 kjøpere over hele Europa har allerede blitt med i PEPPOL-nettverket, og tallet øker. Dette gjør PEPPOL til en utmerket måte å raskt utvide ditt nettverk av potensielle partnere. Du bør være oppmerksom hvis bedriftens virksomhet allerede er utvidet—eller vil utvides—utover grensene.

Nettverket brukes aktivt i Norge, Danmark, Sverige, Østerrike, Nederland og Belgia, blant flere, andre land. Det brukes også i for eksempel helsesektor i Storbritannia. Nye EU-direktiv krever organisasjoner i offentlig sektor skal motta og sende e-faktura innen slutten av 2018. Den nasjonale implementeringen av de tilknyttede direktivene vil også akselerere innføringen av PEPPOL, og jeg tror virkningene av den snart vil bli avspeilet i hvordan handel mellom bedrifter utføres.

›› PEPPOL når europa: Bli med i det voksende PEPPOL-nettverket!

Over 180 aksesspunkt for å nå Europa

Det eneste du trenger å gjøre for å bli med i PEPPOL-nettverket er å velge et aksesspunkt, det vil si en tjenesteleverandør, som for eksempel OpusCapita. Gjennom ett enkelt aksesspunkt vil du nå alle de andre aksesspunkt i nettverket, som består for øyeblikket av total 180 stykker, og som brukes av bedrifter og organisasjoner i forskjellige deler av Europa. Infrastrukturen er enkel og ligner på et cellenettverk. Det er like enkelt å utføre elektroniske innkjøp, sende fakturaer og dokumenter mellom bedrifter som å ringe med mobiltelefonen. Selv om du bruker en annen operatør enn partneren din, vil dere nå hverandre så lenge dere har telefonnummeret til hverandre. Operatørene vil blant annet sørge for teknisk interoperabilitet.

Aksesspunktene fungerer under PEPPOL-myndighetene som er ansvarlige for sine respektive områder eller sektorer. Det finnes for øyeblikket åtte PEPPOL-myndigheter. Informasjon om partene som mottar PEPPOL-meldinger samles i generelle mottakerregistre (SMP). Det finnes for øyeblikket mer enn 40 SMP-registre. Antallet aksesspunkter og registre har økt markant det siste året, noe som er en klar indikasjon på hurtig økende interesse for PEPPOL.

Sørg for å være klar i dag

PEPPOL inngår allerede i OpusCapitas Business Network Services, noe som gjør vår løsning mer omfattende, og til det positive for våre kunder. Vi har også mer enn 50 interoperabilitetsavtaler med tjenesteleverandører over hele verden. Gjennom PEPPOL kan vi videre utvide bedrifters og organisasjoners muligheter til å selge, kjøpe og betale effektivt i det europeiske markedet og integrere automatisering i elektronisk innkjøp-til-betalingsprosessen/Purchase-to-Pay-prosessen.

Det å bli med i PEPPOL-nettverket er en enkel måte å forberede seg på fremtiden. Hvis du allerede bruker e-faktura, må du ikke endre nåværende arbeidsmetoder. Som deres tjenesteleverandør vil OpusCapita være ansvarlige for å sende og motta fakturaer og sende dokumenter knyttet til kjøp-til-betalingsprosessen på en kompatibel måte. Du skal aldri behøve å bekymre deg for formater, standarder og protokoller. Krev tilgjengelighet og la din tjenesteleverandør ta seg av resten. Her kan du lese hvordan du kan komme i gang med e-faktura.

Hvordan kan bedriften din dra nytte av PEPPOL?

Se vårt webinar OnDemand her for å finne ut hvordan PEPPOL vil hjelpe deg å løse sentrale utfordringer i kjøp-til-betalingsprosessen/Purchase-to-pay-prosessen.  Du kan også se presentasjonsmaterialet på SlideShare.