OpusCapita og Posti endrer virksomheten for å sette kundenes behov i fokus

oktober 13, 2017

OpusCapita omorganiserer sin virksomhet for å bli bedre rustet til å yte mer for sine kunder, nå og i fremtiden.  Målet for omorganiseringen er å bli en enda bedre partner til våre kunder.

OpusCapita og Posti endrer virksomheten å sette kundenes behov i fokus

Fra 1. januar 2018 blir OpusCapitas virksomhet for digital dokumenthåndtering integrert i Posti Groups tjenester. Den nye avdelingen Posti Messaging kommer til å tilby en omnikanal-løsning for kommunikasjon av faktura og andre dokumenter, samt inkasso. OpusCapita vil fortsatte med å tilby globale løsninger for innkjøp, automatisert fakturahåndtering, Cash Management og finansielle tjenester.

OpusCapita og Posti Messaging vil ha et tett samarbeid for å imøtekomme de nåværende og fremtidige behovene til våre kunder på best mulig måte.

Nye OpusCapita vil fortsette å bistå virksomheter med å effektivisere betalingsprosesser gjennom omfattende purchase -to-pay og order-to-cash-løsninger basert på den nyeste, digitale teknologien. Vi benytter den nyeste automatiseringsteknologien til å hjelpe våre kunder med å takle den digitale utviklingen innen salgs-, innkjøps- og cash management-prosesser.

Sammen med Posti kommer den nye enheten Posti Messaging til å tilby virksomheter i privat og offentlig sektor en effektiv løsning som binder sammen arbeidsflyten med både fysiske og digitale fakturaer og dokumenter. I Skandinavia Posti Messaging tilbys digitale løsninger basert på en kombinasjon av egenutviklede tjenester og lokale partnere.

Forandringen krever ingen konkret handling fra nåværende kunder. Løsningene og tjenestene som OpusCapita leverer i dag, vil fortsette uten avbrudd. Omorganiseringen av OpusCapita innebærer at noen kontrakter overføres til en ny, juridisk enhet, OpusCapita Solutions. De kundene som blir berørt av dette, kommer til å bli kontaktet i november.

For ytterligere informasjon: OpusCapita kundeservice.