Kompleksiteten i innkjøp er et stort problem

juni 09, 2017

Det viser undersøkelsen Trends Shaping Indirect Procurement for 2017.

Ifølge en ny undersøkelse utført av OpusCapita og Shared Services & Outsourcing Network (SSON) skaper indirekte anskaffelser reelle utfordringer for de fleste organisasjoner i dag. I forbrukssektoren har mulighetene for e-handel blitt intensivt implementert gjennom årene med global online shopping og kredittkortbetalinger, som i dag er en stor del av hverdagen for de fleste. Virksomheten til næringslivet synes imidlertid å lide av en arv av komplekse systemer, manuelt vedlikeholdt informasjon og dårlig samarbeid mellom innkjøpere og leverandører. 

På grunn av den enorme mengden innkjøp spiller organisasjonens anskaffelsesavdelinger en viktig rolle i forbruket av varer og tjenester i sine respektive markeder. Likevel rapporterte 76% av respondentene at deres leverandørinformasjon er oppdatert manuelt. I tillegg hevdet 16% av respondentene at deres selskaper mangler smidighet i innkjøp og betaler dermed sannsynligvis for mye for sine varer. 51% av selskapene svarte at mindre enn 10% av leverandørene sender elektroniske kataloger, noe som er en forutsetning for å kunne automatisere innkjøpsprosessen og utnytte sann e-handel. 

OpusCapita og SSONs undersøkelse Trends Shaping Indirect Procurement for 2017 involverte 120 selskaper fra forskjellige europeiske land. Interessant nok, viser det seg at de fleste bedriftene bruker eProcurement hovedsakelig for innkjøp av profesjonelle tjenester, IT-relaterte tjenester, fasiliteter og kontorstjenester.

Ifølge studien er kompleksiteten i innkjøp definert som det største problemet, til tross for at formålet med et godt innkjøpssystem skal gjøre organisasjonens kjøp enklere og mer effektivt. Derfor er det også en økende etterspørsel etter digitalisering og automatisering av B2B-kjøp fra ende til slutt, og studien viser at flertallet av organisasjonene faktisk jobber aktivt for forbedringer i deres systemer og prosesser. 

- Innkjøp skal ikke være komplekst. eProcurement handler om å håndtere blandingen av interne interessenter, eksterne leverandører, ERP og er det beste av integrerte løsninger. Hverdagen blir betydelig enklere når dette er håndterbart for alle, sier Martin Casserdahl, Head of P2P Presales and Consulting, OpusCapita.

Bli med oss ​​på et kommende webinar.

  • Den 15. juni vil Rowan Lemley og Patrik Sallner, konsernsjef i OpusCapita, diskutere fremtiden for B2B Commerce, hvor vi er i dag og hvor vi må være for å konkurrere.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt;

Martin Casserdahl, Head of P2P Presales and Consulting, OpusCapita
martin.casserdahl@opuscapita.com
+46 73 427 42 15

Karoliina Haikonen, Head of Communications, OpusCapita
Karoliina.haikonen@opuscapita.com
+358 44 345 5554
 

Om OpusCapita 
OpusCapita bistår virksomheter med å effektivisere alle betalingsprosesser gjennom omfattende purchase-to-pay og order-to-cash løsninger. Med 600 millioner transaksjoner per år, for mer enn 8000 kunder i flere enn 100 land, har vi skapt et globalt økosystem hvor kjøpere, leverandører, banker og andre aktører slutter seg til, handler og vokser. Sammen med våre kunder, tilpasser OpusCapita salg, innkjøp- og finansielle prosesser for den digitale tidsalderen. I 2016 omsatte OpusCapita for 240 millioner euro og hadde 2000 ansatte. OpusCapita ble grunnlagt i 1984 og er et heleid datterselskap av finske Posti Group og har hovedkontor i Helsingfors, Finland. For ytterligere informasjon, besøk gjerne:
www.opuscapita.com