ESV tegner ny statlig rammeavtale med OpusCapita – Åpner dørene for at 225 myndigheter kan slutte seg til PEPPOL

juni 14, 2017

Ekonomistyrningsverket (ESV) Si verige har tegnet en ny statlig rammeavtale med OpusCapita. Avtalen omfatter både e-faktura og papirfaktura. Rammeavtalen har en verdi på ca. 30 millioner kroner.

OpusCapita vant anbudet i tøff konkurranse med noen av verdens største IT-leverandører, og er valgt som eneste leverandør. En viktig faktor for ESV var at OpusCapitas løsning gir myndighetene en enkel og naturlig tilknytning til PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-line).

PEPPOL er et nettverk for elektronisk handel og e-innkjøp. Nettverket består av en teknisk plattform, avtale samt anvisninger og spesifikasjoner. PEPPOL lar kjøpere og selgere nå hverandre på en enkel måte. Når brukerne kobler seg til nettverket, får de tilgang til alle kjøpere og selgere som er tilknyttet PEPPOL internasjonalt. PEPPOL muliggjør prioriterte, elektroniske prosesser for fakturering, bestillinger og anbudskonkurranser, samt prosesser innen B2B og B2G.

Rammeavtalen med OpusCapita gjør det mulig for ESV å bli en del av PEPPOL-nettverket.

E-handel er et viktig område for å effektivisere offentlig sektor, og gir dessuten fordeler for foretakene som enten er leverandører til offentlig sektor, eller betaler fakturaer fra offentlig sektor. Hele Europa arbeider med dette, og våre nordiske naboland har allerede innført lovkrav på området. PEPPOL kommer til å forenkle overgangen til e-handel, og spiller en sentral rolle i tjenestene som OpusCapita leverer innenfor rammeavtalen.

Alle statlige myndigheter i Sverige må i fremtiden slutte seg til PEPPOL for å håndtere faktureringen. Dette blir mulig gjennom rammeavtalen med OpusCapita, og OpusCapita kommer til å bli en viktig aktør for å hjelpe offentlig sektor på veien mot en enda mer effektiv fakturahåndtering.

– Vi er veldig glade for å ha en ny avtale på plass. Så snart vi har de siste kvalitetskontrollene klare, kan vi åpne dørene slik at myndighetene kan begynne å bruke avtalen, sier Åsa Fröding, saksbehandler hos ESV.

OpusCapita har satset store ressurser på å skape en brukervennlig tjeneste som både gir rask implementering, transparens og kontroll. Avtalen er på linje med OpusCapitas langsiktige strategi om å hjelpe organisasjoner og foretak på den digitale reisen fra papir- til e-faktura.

– Vi gleder oss veldig til å starte samarbeidet med ESV. Avtalen er strategisk viktig for oss, og forsterker visjonen vår om å skape et komplett økosystem som dekker hele betalingsprosessen. Vi er stolte over at OpusCapita digitaliserer Sveriges offentlige forvaltning, som kommer til å gå helt over til e-faktura. Vi syns det er veldig spennende å legge ut på denne reisen sammen med ESV og andre svenske myndigheter, sier Matts Ek, Head of B2B onboardingprogram, OpusCapita Sverige.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Matts Ek
Head of B2B onboardingprogram, OpusCapita Sverige
tel. +46 76 126 99 79
matts.ek@opuscapita.com