E-fakturering driver oss til digitalt skifte

mai 18, 2017

Global Billentis Market Report forutser 36 milliarder elektroniske fakturaer i hele verden i 2017. I rapporten kommer det frem at Norge er en leder når det gjelder det digitalt skifte.

Den digitale transformasjonen er ikke lenger bare et mulig alternativ, det er et must for å overleve. Volumene av elektroniske fakturaer vokser med rekordfart på grunn av regjeringens initiativer og den fremadstormende utviklingen av banebrytende teknologi. Markedet endrer seg raskt og krever at bedrifter og organisasjoner tar proaktive tiltak for digitalisering.

Dette er konklusjonen som kommer frem i rapporten Billentis Market Report. Rapporten beskriver fremtidige globale trender innen elektronisk fakturering. Rapporten ble utgitt i mai 2017 og er gjort i samarbeid med OpusCapita.

Ifølge den årlige markedsundersøkelsesrapporten vil antall elektroniske fakturaer øke opp til et minimum på 36 milliarder i hele verden i 2017. Den årlige veksten på e-fakturaer er 10-20 prosent. Rapporten anslår at størrelsen på det globale e-faktureringsmarkedet vil øke kraftig i de kommende årene, og nå en verdi på 16,1 milliarder euro i 2024, som er en betydelig økning fra dagens 3,3 milliarder euro.

- En god digital transformasjon krever en helhetlig tilnærming hos organisasjoner. Vi har sett at denne trenden blir sterkere hos våre kunder år etter år. E-fakturering er en viktig faktor i automatisering av leverandørgjeld (AP) og kundefordringer (AR), men reell konkurransefortrinn kommer gjennom forbedret kontant- og arbeidskapitalforvaltning, sier Patrik Sallner, CEO, OpusCapita, som kommenterer rapporten.

Ifølge Billentis-rapporten blir 90 prosent av alle fakturaer over hele verden fortsatt behandlet manuelt, og mengden av repetitive og tidkrevende oppgaver i fakturabehandling er høy. Rapporten ser på ny teknologi, som blant annet blockchain, robotprosessautomatisering, maskinlæring og avansert analyse for å forbedre graden av forretningsprosessautomatisering.

- Vi beveger oss mot en digital, post fakturaøkonomi , hvor fokus er på innkjøp og kontantstyring. Funksjonene er knyttet til reskontroføring og er tilpasset for fremskritt i neste generasjons teknologi. Organisasjoner må fokusere mer og mer på den fulle digitale forandringen av sine forretningsprosesser, sier Sallner.

Stor innvirkning for over 300 000 offentlige forvaltninger og alle leverandører til offentlig sektor

I Billentis-rapporten er det fastslått at den offentlige sektoren har overtatt førersetet for å skape e-fakturering av markedsutvikling og fremme digitalisering av blant annet forretnings-, finans-, handels- og logistikkdokumenter. Over 300 000 offentlige forvaltninger og byråer i EU-medlemsland vil fra slutten av 2018 eller 2019 være forpliktet til å støtte den nye europeiske normen for elektronisk fakturering, prosessering av e-fakturaer og endring av visse anskaffelsesprosesser mot elektroniske prosedyrer.

- Disse initiativene for e-fakturering påvirker leverandørene i den offentlige sektoren, og ber nesten alle organisasjoner om å ta grep. Som undersøkelsen viser, ligger Norge langt fremme når det gjelder digitalisering, men vi har fortsatt en vei å gå, både i det offentlige og det private. Noen av nøkkeldriverne her er skatt og samsvarsregler, samt økt åpenhet. Samtidig ser vi også et skifte i måten å kommunisere på mellom de ulike interessentene innen business-to-business og business-to-government handel, som også resulterer i en økning av digitale forretningsnettverk, sier Matts EK, head of business network portal i OpusCapita.

Å støtte den europeiske normen og muliggjøre enkel elektronisk fakturering for SMV-leverandører har en stor rolle i utviklingen av e-fakturering for mange regjeringer. Det raskt voksende PEPPOL-nettverket (Pan-European Public Procurement Online) bidrar til utviklingen av et åpent «many to many» interoperabilitetsnettverk i Europa. OpusCapita er et aktivt medlem i OpenPEPPOL Association. Les også ›› FAQ om PEPPOL-nettverket her

- Interoperabilitet og enkel tilgang til nettverket,  er de mest avgjørende faktorene for den omfattende vedtakelsen av e-fakturering. For organisasjoner blir det stadig viktigere for deres suksess for å finne den rette tjenesteleverandøren for å sikre dem bred tilgang og mulighet for flerkanalsutveksling, som er karakteristisk for Europa, sier EK.

›› Last ned rapporten her.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Matts Ek
Head of Business Network Portal, OpusCapita
Tlf: +46 76 126 99 79
Epost: matts.ek@opuscapita.com

Christina Andersen
Navigator Kommunikasjon
Tlf: 93261399
Epost: christina@navigator.no

 

Om OpusCapita
OpusCapita bistår virksomheter med å effektivisere alle betalingsprosesser gjennom omfattende purchase-to-pay og order-to-cash løsninger. Med 600 millioner transaksjoner per år, for mer enn 8000 kunder i flere enn 100 land, har vi skapt et globalt økosystem hvor kjøpere, leverandører, banker og andre aktører slutter seg til, handler og vokser. Sammen med våre kunder, tilpasser OpusCapita salg, innkjøp- og finansielle prosesser for den digitale tidsalderen. I 2016 omsatte OpusCapita for 240 millioner euro og hadde 2000 ansatte. OpusCapita ble grunnlagt i 1984 og er et heleid datterselskap av finske Posti Group og har hovedkontor i Helsingfors, Finland. For ytterligere informasjon, besøk gjerne: www.opuscapita.com.