Hvorfor Bank Connectivity som en tjeneste er bedre enn tradisjonell tilnærmingen av programvare.

juli 26, 2017

Hver bedrift har vært nødt til å være oppkoblet mot et sett av banker for å kunne utføre betalinger og motta kontoopplysninger fra banker.

Alle virksomheter må å ha et forhold til minst én bank, og alle er nødt til å ha en form for Bank Connectivity. I praksis vil dette si å finne en måte å sende betalinger til banker på og motta kontoopplysninger fra bankene.

Noen benytter bankportaler og verktøy som tilbys av bankene. For andre passer en automatisk og integrert løsning, for eksempel en Payment Factory, bedre til deres behov. Forbindelsene kan variere fra direkte host-to-host-løsninger, som er spesifikke for hver bank, til regionale standarder som EBICS og løsninger via det globale SWIFT-nettverket.

Jeg har arbeidet innen cash management for store bedrifter i nesten et tiår, der jeg har håndtert internasjonal betalingstrafikk, sikkerhetsemner og bank- og ERP-integreringer. Jeg har fulgt nøye med hvordan digitalisering og utviklingen av SaaS-modellen har, for eksempel, endret teknologien for Bank Connectivity også. Nå har vi, etter min mening, nådd en fase der vi har mange valgmuligheter for koblinger mot banker mellom bedrifter og banker.

Bedrifter som skal koble seg til en bank, kan velge å kjøpe teknologien, det vil si som programvare, eller de kan kjøpe Bank Connectivity som en tjeneste. Som en ekspert mener jeg at de virkelige fordelene med disse valgmulighetene viser seg når Bank Connectivity tilbys som en tjeneste.

Jeg har sammenlignet valgene nøye, og jeg mener at det beste valget for de fleste bedrifter i dag ville vært å velge Bank Connectivity som en tjeneste. Her er noen av grunnene.

Du får plug-and-play-connectivity

La oss si at en bedrift, der betalingstrafikken er svært internasjonal, bestemmer seg for connectivity via det globale SWIFT-nettverket. Standardløsningen SWIFT Alliance Lite leveres med programvare og token-er og eventuelt en VPN-løsning for tilkoblinger. Siden du helt klart kjøper teknologi i dette tilfellet, må IT-avdelingen din involveres for å bestemme infrastrukturen i fronten og investeringsbehovet for å få oppsettet til å fungere, og de må også finne ut hvor oppsettet skal driftes og hvordan alle kravene kan overholdes.

Alternativet er å få connectivity som en tjeneste fra en sertifisert SWIFT-partner. Hvis du for eksempel  velger en forretningsapplikasjon fra Alliance Lite 2 for betalingsbehandlingen eller cash management i bedriften din, er SWIFT-tilkoblingen ferdig innebygd i den skybaserte løsningen. I dette tilfellet krever tilgang til det globale nettverket med banker for din del bare at du knytter deg til SWIFT og aktiverer BIC-koden din.

Du betaler for det du får

Det neste spørsmålet er hva du ønsker å betale for. Når det gjelder teknologi for tilkobling til banker, kan du velge å betale de faste kapitalutgiftene hvis du kjøper programvare på stedet, eller de variable driftsutgiftene hvis du kjøper tjenesten fra skyen.

Vi kan vri på det kjente ordtaket og si at når du kjøper tilkobling til banker som en tjeneste, betaler du for det du får. Prisen for connectivity mellom bedriften og banken er gjennomsiktig: Tjenesten betales etter den reelle bruken, og det er ingen skjulte eller høye indirekte kostnader.

Alternativet er å kjøpe en intern løsning, der kostnadene kan bli skyhøye. Lisensen for connectivity-programvaren er bare begynnelsen, siden du for eksempel kan være nødt til å skaffe deg en plattform for programvaren, være beredt på implementeringskostnader og også ta hånd om oppgraderinger og vedlikehold.

Du kan slippe å måtte ta hensyn til mylderet av tekniske spesifikasjoner

Etter min mening viser en av de største forskjellene mellom de to valgene seg når vi begynner å snakke om integrering. Integrering av tekniske bankkontrollmeldinger og banktjenesteprotokoller med applikasjonene i bakgrunnen er fortsatt tungvint. De som velger connectivity som en tjeneste, slipper å arbeide seg gjennom et mylder av tekniske spesifikasjoner og prosesser. Tjenesten fungerer på et høyere nivå og skjuler den underliggende kompleksiteten bak kontraktene, som teknikknerder som meg kaller for grensesnitt. Kundesamtalene kan dreie seg om betalingstyper og formater som trengs for å støtte kundens drift.

Funksjonaliteten er fremtidsrettet

Nå er programvareløsningen for tilkobling til banker operativ, og det er på tide å spørre seg hvordan du har tenkt å organisere støtte for løsningen. Hvis du driver i et globalt miljø, kreves det støtte nær sagt 24/7/365 for at kontantstrømmene og driften skal fungere problemfritt til enhver tid. Har du nok IT-ressurser til å overvåke driftet, intern connectivity døgnet rundt og tilby støtte på applikasjonsnivå?

Hva med den interne tjenesteavtalen mellom økonomiavdelingen, regnskapsavdelingen og IT-avdelingen? Beskriver den detaljert behovene for tilgjengelighetsmålinger, nødgjenoppretting, sikkerhetskopiering av tjenesten, støttevinduer og billettløsning, for bare å nevne noe av det som trengs? Viktigst av alt: Etter alt dette arbeidet, vet du om løsningen faktisk er utviklet basert på de beste fremgangsmåtene? Er du også forpliktet til å holde deg oppdatert med bankforskrifter og den teknologiske utviklingen på dette området?

Tjenesteavtalen bør i det minste gjøre deg overbevist om fordelene ved den moderne as-a-service-tilnærmingen av Bank Connectivity, siden alle spørsmålene ovenfor besvares i en standardpakke.

Du trenger ikke kunne konstruere en lastebil for å kjøre den!

For å oppsummere dette, tenk litt over denne sammenligningen. Hvis du må transportere varer til kundene dine, ville du konstruert dine egne lastebiler fra grunnen av, basert på prøving og feiling? Ville du vedlikeholdt lastebilene og oppgradert til kraftigere motorer ved behov? Og ville du også tatt hånd om videreutvikling av sjåførenes kompetanse i henhold til skiftende forskrifter, for alle de geografiske områdene du driver i?

Jeg er ganske sikker på at svaret på alle disse spørsmålene er «nei», og at du ville vært nødt til å kjøpe dette som en tjeneste – siden moderne bedrifter pleier å foretrekke støtteprosesser som tjenester. Hvorfor ville konklusjonen blitt annerledes hvis vi bytter de produserte varene i dette scenarioet med betalinger?

Las ned OpusCapita bank connectivity faktaarket her.