Setter fokus på digitalisering: Curato Røntgen i samarbeid med OpusCapita

mai 04, 2016

OpusCapita og Curato Røntgen AS signerte nylig en treårig samarbeidsavtale som skal styrke distribusjonen av pasientinnkallinger og pasientbesvarelser, tilknyttet røntgentjenester.

Samarbeidet omfatter i første rekke en iPost-løsning i kombinasjon med portaler (e-Boks og Digipost) der Curato vil benytte Printer Driver for oversendelse av dokumenter.

– Samarbeidet vil gjøre oss enda mer effektive overfor pasientene, som er det viktigste for oss. Dette er en overgang til en mer moderne drift, sier administrerende direktør, Erik Kreyberg Normann i Curato Røntgen.

Vant anbudet

OpusCapita vant avtalen i konkurranse med to andre selskaper. Curato har høyt fokus på digitalisering og valget av OpusCapita er begrunnet ut fra en totalvurdering.

– Vi ønsket å modernisere distribusjonen av pasientinnkallinger og bidra til at vi i større grad går over til å bruke elektroniske brev fremfor papirløsninger. Vi valgte OpusCapita fordi de har de beste løsningene og vi føler oss trygge på at de vil hjelpe oss med å bli enda mer effektive, sier Normann.

En digital fremtid
I dialogen frem mot avtalesignering har partene allerede identifisert andre områder det er interessant å se nærmere på i tiden fremover. Dette er blant annet skanning- og digitaliseringstjenester tilknyttet håndtering av pasienthenvisninger fra lege eller sykehus.

Etter planen vil samarbeidet være i gang allerede i løpet av april i Curato Røntgens 13 avdelinger.

– Vi gleder oss til å samarbeide med Curato Røntgen. Å digitalisere og automatisere dokumenthåndteringen er ikke bare tidsbesparende for de ansatte, men det er også en mer miljøvennlig løsning, og bidrar til at flere vil velge digital post fremfor å få papirdokumenter i postkassen, sier Sami Seikkula Country Manager i OpusCapita Norge.

For mer informasjon, vennligst kontakt;

Erik Kreyberg Normann, adm. direktør, Curato Røntgen AS
Tlf: 97501120/ erik.normann@curato.no

Preben Lövius-Dahl, Senior Sales Executive, OpusCapita AS
Tlf.: 988 56 263/ preben.lovius-dahl@opuscapita.com

Eller ta kontakt med:
Christina Andersen, PR-ansvarlig, OpusCapita
Tlf: 93261399/ christina@navigator.no

Om OpusCapita
OpusCapita digitaliserer og automatiserer innkjøp, fakturahåndtering og betalinger i tillegg til kontanthåndtering og leverandørfinansiering. Med 600 millioner årlige transaksjoner hvor 200 millioner er elektroniske, besitter vi ekspertise som gjør innkjøp og betaling enklere og mer kostnadseffektivt. Du oppnår ende-til-ende synlighet, kontroll og compliance av dine utlegg og pengeflyt. I 2015 var Opus Capitas netto omsetning 257 millioner Euro og 2.000 ansatte betjente 8.000 kunder i 54 land. Opus Capita ble grunnlagt i 1984 og har hovedkontor i Espoo, Finland og er et heleiet datterselskap av Posti Group. For mer informasjon, vennligst besøk www.opuscapita.com

Om Curato Røntgen AS
Curato Røntgen AS er Norges største private leverandør av bildediagnostiske tjenester og en viktig bidragsyter til norsk helsevesen med sine 13 røntgenavdelinger fordelt over hele landet. Vi leverer tjenester av høyeste faglige standard til det offentlige helsevesen så vel som til privatpersoner. Vi har virksomheter over hele landet. Vi har avtale med alle de fire regionale helseforetakene. I 2015 gjennomførte Curato Røntgen vel 570.000 undersøkelser på ca. 390.000 pasienter. Blant våre andre viktige kunder er helseforsikringsselskaper, bedrifter, idrettsklubber. Vi har også samarbeidsavtale med Norges Skiforbund, Olympiatoppen, Norges Fotballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Sykkelforbund og Norges Basketballforbund.