Vegfinans velger OpusCapita for faktura distribusjon

januar 02, 2015

Vegfinans som er et regionalt bompengekonsern på Østlandet har valgt OpusCapita som totalleverandør av faktureringstjenester. Avtalen gjelder digital fakturadistribusjon, utsendelse av papirfaktura og diverse massedistribusjon av brev/informasjonsskriv til eiere av kjøretøy. Oppstart av avtalen er 1. april 2015, med varighet på to år og med opsjon på ytterligere to år.

I fjor sendte Vegfinans til sammen ut ca 2,1 millioner fakturaer, hvorav om lag 14 prosent var elektronisk. I fremtiden ønsker Vegfinans at mest mulig av fakturadistribusjonen skjer elektronisk og ønsker derfor å tilby flere elektroniske betalingsløsninger til sine kunder.

 

”Vi valgte OpusCapita som samarbeidspartner i to nye år fordi vi opplever selskapet som en leverandør som står for høy kvalitet og som kan skreddersy løsninger som møter våre behov. I fremtiden vil flere fakturaer bli distribuert gjennom digitale flater og mindre som papirfaktura. Vi har kontinuerlig fokus på effektivisering og kostnadsbesparelse i vår fakturadistribusjon og denne avtalen er et ytterligere ledd i denne prosessen”, sier adm.dir. Nils Christian Helgesen i Vegfinans.

 

”For OpusCapita er avtalen med Vegfinans en ytterligere bekreftelse på vår posisjon som en ledende samarbeidspartner innenfor fakturadistribusjon. Vi ser i dag at flere virksomheter i stadig større grad har behov for nye elektroniske faktureringstjenester og at utsendelse av fakturaer flyttes over til nye distribusjonskanaler hvor vi har løsninger som er sterkt etterspurte”, sier adm. dir. Vidar M. Norby i OpusCapita.

 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

 

BildeNils

Adm.dir. Nils Christian Helgesen i Vegfinans på telefon 32 80 82 70

 

BildeVidar

Adm.dir. Vidar M. Nordby i OpusCapita på telefon 91 32 75 10

 

 

Om Vegfinans:

 

Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet. Vegfinans AS, er heleid av fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark og Vestfold. Vegfinans AS har 15 heleide datterselskaper i eierfylkene. Vegfinans er deleier av, og yter administrative tjenester til, ytterligere tre selskaper. Alle administrative oppgaver og ansatte er samlet i Vegfinans AS. Selskapet har 17 fast ansatte. Konsernet er størst i Norge hva gjelder bompengefinansiering av veiprosjekter, med ca. NOK 19 milliarder i lån. Det er årlig mer enn 75 millioner passeringer gjennom konsernets bomanlegg.

 

Gjennom eierskapsmodellen, har selskapet effektivisert bompengeselskapenes administrative oppgaver og forvaltning av bompengeprosjektene.

 

Vegfinans AS utfører tjenester knyttet til hele bompengeprosessens livsløp, fra bompengeprosjektene er i planfase til bompengeinnkrevingen avsluttes når vegstrekningen er nedbetalt.

 

Tjenestene som utføres av konsernet er funksjoner knyttet til daglig ledelse, eierkontakt, finansforvaltning, regnskapstjenester, drift av bomstasjonene, innkreving, økonomistyring, rapportering, kundeservice for AutoPASS-ordningen, samt annen administrativ oppfølging av bompengeselskapene.

 

Vegfinans oppnår en effektiv bompengeforvaltning gjennom en standardisering av oppgavene i bompengeselskapene og felles inngåelse av avtaler.

 

Om OpusCapita AS:

 

OpusCapita setter nye standarder for utvikling av løsninger som effektiviserer bedrifters finansielle prosesser. Selskapet tilbyr tjenester til mer enn 10.000 kunder i mer enn 50 land. Selskapet er etablert i ni europeiske land og har 2300 medarbeidere. I 2013 hadde selskapet en totalomsetning på 263 millioner €. Hovedkontoret ligger i Finland.