OpusCapita endrer epostadresser

september 09, 2014

Alle epostadresser som slutter med @itella.com, @itella.fi eller @posti.fi vil slutte å fungere ved utgangen av september. Dette gjelder alle ansatte i OpusCapita, samt andre systemer dette måtte gjelde

  • For å kontakte ansatte i OpusCapita etter endringen må epostadressene ha følgende struktur fornavn.etternavn@opuscapita.com. Epost som sendes til gamle adresser (slutter med @itella.com) blir ikke videresendt.
  • De fleste system og gruppe epost som har endelsen @itella.com vil generelt sett få en adresse som ender med @opuscapita.com. Spør din lokale kontakt ved OpusCapita for mer informasjon.
  • Disse endringene vil ikke påvirke epostadresser som slutter med @itella.net. Disse vil endringene vil fine sted i slutten av året, men mer informasjon vil komme i god tid før.