Utestående fordringer og (kontantstyring)

IVARETA BEDRIFTENS STØRSTE AKTIVA

For de fleste bedrifter er utstående fordringer det største aktivumet i balanseregnskapet. Faktum er at prosessene for utestående fordringer påvirker nesten alle andre prosesser i bedriften. Håndteringen av utestående fordringer er derfor særdeles viktig for bedriften. Dårlig kontroll kan føre til økte risikoer på mange områder – spesielt i driftsregnskapet. Alt det harde arbeidet bedriften har utført innenfor salg, kan være bortkastet hvis prosessen for utestående fordringer ikke fungerer.

Fordelene ved en effektiv prosess for utestående fordringer

Slik kan en strukturert håndtering av utestående fordringer være til fordel for organisasjonen din:

  1. Du får betalt raskere og reduserer avskrivning av ubetalte fordringer. Bedriftene avskriver vanligvis ca. 1 % av sin årlige omsetning. Du kan jo bare forestille deg hva det vil bety hvis du kan redusere det tallet med f.eks. bare 10 %. Statistikk viser at bedriftene får betalt for ca. 74 % av fakturaer som er opptil tre måneder gamle, 30 % av fakturaer som er opptil seks måneder gamle og bare 10 % av fakturaer som er tolv måneder eller eldre. Derfor er det viktig med en prosess for utestående fordringer som er streng, men som samtidig er tilstrekkelig personlig.
  2. Du løser fakturatvister raskere og forbedrer kommunikasjonen. God synlighet og en godt definert prosess gjør at du kan forbedre kommunikasjonen med kundene og oppklare eventuelle misforståelser knyttet til fakturaene. Dermed øker du kundetilfredsheten. Kontinuerlig kommunikasjon med kundene er også en velprøvd metode for å minske kredittrisikoen.
  3. Likviditeten din blir bedre og dermed minsker kostnadene.
  4. Økt automatisering av betalingsavstemming og purreprosessen øker effektivitetenDet er også svært viktig å ha en tett og godt styrt integrasjon mellom alle relevante systemer, inkludert fakturautsendelse, bankforbindelser, purringer og innkreving.
  5. De administrative kostnadene går ned når det er mindre manuelt arbeidAutomatisering reduserer det manuelle arbeidet i prosessen for utestående fordringer og gjør relevant rapportering tilgjengelig til enhver tid. En annen viktig faktor er sentralisering av informasjonen og innkrevingsprosessene. Det er bare når dette skjer at du har full oversikt over bedriftens økonomiske status med hensyn til utestående fordringer.

GJØR PROSESSEN RASKERE – OG MINIMER MANUELT ARBEID

Vi kan automatisere prosessene dine slik at den manuelle håndteringen blir så liten som mulig. I dag er OpusCapita det eneste selskapet i markedet som tilbyr én integrert systemløsning for Norden. Våre systemer er tett integrerte med fakturering og gjeldsinnkreving samt til bankforbindelser. Det gir deg en sanntids oversikt over likviditeten – uavhengig av antall fakturaer og systemer for utestående fordringer.