SAMKJØR INNKJØP OG FINANS FOR Å GI BEDRIFTEN FORDELER

Det første som ledelsen i en bedrift har et kritisk blikk på i selskapets økonomirapport er bunnlinjen. Hvis tallet ikke er som forventet kontrollerer man umiddelbart kostnadene. Hvorfor gikk vi så mye over budsjett? Hva brukte vi egentlig alle disse pengene på?

Kostnadsanalyser kan si noe om at den direkte pengebruken er organisert av kontrollert av innkjøpsavdelingen. Men det samme kan ikke sies om det indirekte forbruket selv om det ofte utgjør en betydelig andel av kostnadene. Det er ikke uvanlig at 30 % av inntektene går ut av bedriften gjennom ulike typer indirekte kjøp som ligger utenfor finansavdelingens eller innkjøpsavdelingen funksjonskontroll. Dette er vanlig i mange organisasjoner der purchase-to-pay ennå er en fragmentert prosess der man ikke oppnår de fordelene som digitalisert og automatisert drift gir. Derfor har man ikke den oversikten og tilnærmingen som ulike eksperter innenfor ulike funksjoner kan bidra med. De oppnår heller ikke de betydelige innsparingene i forbruk som oppnås av bedrifter som bruker forbruksanalyser som en helhetlig og automatisert purchase-to-pay prosess kan gi.

DET Å OPTIMALISERE DIN PURCHASE-TO-PAY BETYR LAVERE KOSTNADER OG BEDRE OVERSIKT

Purchase-to-pay er en prosess som er knyttet til de fleste funksjonene i organisasjonen. Gode bedrifter gjennomfører purchase-to-pay transaksjoner 2,5 ganger raskere og til en betydelig lavere kostnad enn bedrifter det ville ha vært naturlig å sammenlikne seg med.

I dag har bare 6 % av bedriftene høyt automatiserte purchase-to pay prosesser og over 40 % bruker regneark i integreringen. Hver manuell fase i faktureringsprosessen reduserer effektiviteten og kvaliteten på betalingene og dette medfører sløsing av tid og penger.

Men dette dreier seg ikke bare om å redusere prosesskostnader. Det handler også i mange til-feller om enda mer om oversikt og lovsamsvar for en gjennomgående purchase-to-pay prosess. Dette gjelder alt indirekte og direkte forbruk i hele organisasjonen og på tvers av både funksjonelle og geografiske grenser. De bedriftene som gjør det best er bedrifter som maksimaliserer fordelene med automatisering i alle faser av purchase-to-pay prosessen fra e-faktura til globale betalinger og samkjører alle underprosessene med en sentralisert kontantstyring og optimalisert arbeidskapital.

HELHETLIGE TJENESTER ­ FRA DE MERST ERFARNE EKSPERTER

Vi oppfordrer organisasjonene om å kreve forretningsstøtte på høyt nivå til purchase-to-pay og vi lover også å levere optimale tjenester.

Vi er eksperter på å utvikle det purchase-to-pay økosystemet du trenger og som er i samsvar med veikartet vi tegner opp sammen med våre kunder.

Vi har 30 års erfaring i å utvikle betalings- og kontantstrømprosesser og automatisering i internasjonale forretningsmiljøer. Vi hjelper deg med å strømlinjeforme din purchase-to-pay prosess slik at du kan oppnå betydelige besparelser både i forbruk og i prosesskostnader og dermed skape muligheter for full optimalisering av arbeidskapitalen. Vi kan også tilby finansieringstjeneste for leverandør kjeden, noe som hjelper innkjøpsorganisasjonene til å samkjøre sine betalingsbetingelser og dermed frigjøre arbeidskapital og samtidig la SME-leverandører oppnå rask og rimelig finansiering for sine fordringer og sikre deres behov for arbeidskapital.

Vi kan hjelpe deg med å få helhetlig innsyn i alle underliggende prosesser som purchase order matching, sirkulering og arkivering av innkjøpsordre. Våre kontantstyrings rapporter viser i nåtid hvor mye penger du har tilgjengelig til investeringer og andre formål. Med våre verktøy kan du overvåke alle kjøpskanaler samt om hver leverandør overholder gjeldende lov og benytte rabatter for tidlig betaling.

Vi kan gi deg en fullstendig helhetlig tjeneste med dete riktige kombinasjonen av programvare, outsourcing og prosessutvikling for å løse utfordringene du står overfor. Hvorfor ikke la oss gjennomføre hele prosessen fra ordre bestilling til betaling på din vegne og overlate ansvaret for all utvikling og drift i våre hender?

Les mer om Finance & Accounting Outsourcing ›