OUTSOURCING AV LØNNSUTBETALINGENE KAN REDUSERE KOSTNADENE DINE

Outsourcing av lønnssystemet er den smarte løsningen for å løse dine behov for alt arbeid med lønninger. Våre lønnseksperter kan gjennomsnittlig behandle opp til 40 % flere lønnsutbetalinger enn andre systemer. Dette oppnås gjennom kontinuerlig oppgraderte automatiserte prosesser.

Vi har nøye valgt ut verktøy og plattformer som gjør oss i stand til å foreta smidige kvalitets prosesser med lav feilprosent av dine lønnsberegninger, regnskaps- og andre lønnsrelaterte oppgaver. Våre kunder finnes i ulike land, noe som gir oss en solid forståelse av forskjellene av lokale lover og praksiser.

Med Opus Capita Payroll outsourcing kan du fokusere på de oppgavene som gir størst merverdi for din bedrift.

I henhold til en undersøkelse vi foretok i 2014 outsourcer hver fjerde bedrift i Finland, Sverige og Norge nå sine lønnsutbetalinger. Er ikke tiden inne for å gjøre det samme som andre ledende bedrifter? Interessert?

Ta kontakt med vår salgsavdeling ›

De viktigste funksjonene ved Payroll outsourcing består av:

  • Vedlikehold av lønns- og reiseregningsdata
  • Innhenting av lønnsdata og beregning av lønn
  • Avstemning og ekstern rapportering
  • Samle og sende betalingsdata
  • Vedlikehold av master data

Les mer om Finance & Accounting Outsourcing ›