FINANCE & ACCOUNTING OUTSOURCING: STANDARDISÉR OG SKALÉR OG RASK UTVIKLING

ØK EFFEKTIVITETEN INNENFOR FINANS OG REGNSKAP GJENNOM OUTSOURCING!

Du kan forbedre effektiviteten i dine finans- og regnskapsprosesser ved å outsource dette til OpusCapita. Dette gjør at du kan frigjøre intern kompetanse til å fokusere på analyser, prognoser og andre viktige oppgaver som bidrar til at du oppnår umiddelbare gevinster for din virksomhet. 

Outsourcing bidrar til å løse alle utfordringene tilpasset dine behov og som er relatert til daglig ressursbruk, opplæringsbehov samt IT-systemer. I tillegg leverer vi våre tjenester på et kontinuerlig høyt nivå med tanke på utfordringer knyttet effektivitet, prosess- og systemutvikling samt det å overholde ny lovgivning. Vår målsetting er alltid å sette nye standarder for finansielle prosesser.

Vi gir deg fullstendig oversikt over dine finansielle prosesser og vi er svært opptatt med å gi deg riktig informasjon til rett tid slik at du kan foreta riktige avgjørelser. Når det oppstår forandringer i din virksomhet er vår rolle å gi deg de beste og viktigste ressursene. Dermed er alle viktige prosesser på plass for at din virksomhet er godt forberedt for ytterligere vekst.

SUKSESS GJENNOM FELLES VEIKART

Vi er nøye med aldri å la optimalisering av de underliggende prosessene fjerne fokuset fra den totale  prosessen for outsourcing av finans og regnskap. Med OpusCapita outsourcing oppnår du fordeler ved at vi har eksperter fra flere områder som gjør at din driftsmodell er i trygge hender.  Vi jobber sammen med deg for at du skal nå dine mål og våre eksperter hjelper din organisasjon gjennom nødvendige endringer via et finansielt veikart. Denne prosessen hjelper deg med å reorganisere driften, sikre korrekte transaksjoner, redusere kostnader og fremskynde utviklingsprosjekter.

VÅRE OUTSOURCINGTJENESTER FOR FINANSIELLE PROSESSER

Vi kan forbedre resultatene til din virksomhets finansielle prosesser ved å levere outsourcede finans- og regnskapstjenester. Potensialet for kostnadsbesparelse vokser i takt med antall transaksjoner. Når dine rutinemessige finansielle prosesser er ivaretatt eksternt kan du konsentrere deg om at viktige beslutninger i saker som prognosering og analyse blir ivaretatt internt. Vår hybride outsourcing-modell gjør tilbakebetalingstiden kortere og reduserer risikoen i og med at noen prosesser blir outsourcet, mens andre håndteres av dine egne fagfolk.

I følge en studie vi har gjennomført blant store og mellomstore selskaper er det stor variasjon i benyttelse av outsourcing fra land til land. I for eksempel Sverige, som er et ledende land innen outsourcing, har 76 % av virksomhetene outsourcet en eller flere finansielle prosesser. De mest outsourcede prosessene er utsendelse av fakturaer samt mottak og behandling av innkjøpsfakturaer.

KLAR TIL Å TA NESTE STEG MOT OUTSOURCING?

Vi er klar til å hjelpe deg med å overta og styre enten alle, flere eller en av dine finansiell prosesser. Kontakt vår salgsavdeling ›

More on the topic

Purchase to Pay process outsourcing ›

Order to Cash process outsourcing ›

Payroll outsourcing ›