Oppdragsprosess
– effektiv digital håndtering av dine oppdrag fra begynnelse til slutt

Innkommende oppdrag

Sluttkunden velger kanal: papir, e-post eller fyller ut opplysninger via nettet. Uansett kanal kommer oppdraget inn til OpusCapita. Fysisk materiale skannes mens digitalt materiale sendes til analysefasen. Hvis det mangler materiale, sendes dokumentet tilbake til sluttkunden for oppdatering.

Oppdragsanalyse

Sortering og klassifisering i henhold til oppdragets regelverk. Under en viss beløpsgrense kan oppdraget sendes videre uten ytterligere håndtering. Dersom det behøves mer informasjon, ber vi kunden om komplettering.

Undersøkelse

Den som skal undersøke oppdraget, får komplett materiale samlet.

Kommunikasjon

Informasjon sendes direkte til sluttkunden via brev, portal eller e-post. Fysisk post kan sendes direkte fra datamaskinen til OpusCapitas høyvolumprintere slik at du unngår manuell håndtering.

Fordel for deg

Mindre papirhåndtering når materiale digitaliseres og ferdigstilles.

Fordel for deg

Automatisering, korte ledetider og ikke noe ekstra arbeid for administrativt personale.

Fordel for deg

Du sparer tid og slipper å lete etter materiale eller be om kompletteringer.

Fordel for deg

Dette sparer både tid og penger for deg som kunde.