HR-PROSESSEN AVLASTER MANUELL HÅNDTERING OG FOKUSERER PÅ FORRETNINGSVERDI.
HR-PROSESSEN AVLASTER MANUELL HÅNDTERING OG FOKUSERER PÅ FORRETNINGSVERDI. Med vår løsning kan ulike grupper – ansatte, HR-ledere, HR-forretningspartner og servicesenter – jobbe med en egen rollebasert visning av HR-data.

Rekruttering

Behov identifiseres og justeres. Annonsering iverksettes og rekrutteringsbyrå eller intern HR velger ut kandidater.

Ansettelseskontrakt

HR fastsetter en policy for sikkerhet og håndtering av opplysninger, arbeidsbeskrivelse, etiske retningslinjer, informasjon om kontroll i vandelsregisteret og annen informasjon. Alt materiale som skal til den nyansatte, legges opp som dynamiske maler i eSign-tjenesten.

Kommunikasjon

Persondata legges inn i systemene for lønnshåndtering, IT, adgangskort og tilgang til intranett og øvrig utstyr. I Document Manager kan all informasjon lagres og en arbeidsflyt opprettes for å sørge for at ting blir gjort ved rett anledning. Her er materialet i rett versjon og bare HR-personalet og den ansatte selv kan få tilgang til personalmappen.

Arkivering

Personlig informasjon inkludert CV arkiveres – både elektronisk og fysisk. Materialet er alltid tilgjengelig i rett versjon.