Avtaleprosessen – rett versjon av rett avtale ved rett anledning

Automatiske påminnelser gjør at du ikke risikerer å stå uten avtale i viktige avtalespørsmål.

Utkast

Avtaleutkast opprettes. Arbeidsflyten håndterer automatisk neste person i kjeden som skal undersøke, endre eller godkjenne avtalen.

Signering

Avtalen sendes til signerende parter via eSign-tjenesten. Her velger den som sender avtalen om den skal signeres i rekkefølge eller av alle på en gang.

Arkivering

Digital arkivering av kontrakt. Korrekt versjon er alltid tilgjengelig.

Fornyelse

Forhandlinger og fornyelse av kontrakten kan initieres automatisk via arbeidsflyten.

Utgått avtale

Som kontraktsansvarlig får du automatisk melding når en avtale er i ferd med å utløpe. Dermed kan du gjøre noe med det mens avtalen fortsatt er gyldig.

Fordel for deg

Automatiske påminnelser øker sikkerheten og gjør at håndteringen tar mindre tid.