Supply Chain-finansiering

Organisasjonene søker i økende grad å utnytte den globale trenden ved optimering av arbeidskapital innenfor Financial Supply Chains. Kjøperne forsøker å forbedre sin DPO (Days Payable Outstanding) mens leverandørene prøver å redusere sin DSO (Days Sales Outstanding). På den annen side ser kjøperne iblant en mulighet til å betale tidlig og utnytte betalingsvilkårene for å redusere den totale innkjøpskostnaden. Supply Chain Finance-programmer (SCF) dekker både kjøpers og selgers behov for en optimert Supply Chain-finansiering.

Ved hjelp av SCF-programmer, enten med fakturakjøp eller dynamisk rabatt, kan selskapene standardisere betalingsvilkårene og dermed tilby leverandørene en kostnadseffektiv løsning for finansiering av deres fordringer. Resultatet er ikke bare at man optimerer arbeidskapitalen og reduserer behovet for ekstern finansiering, men også at man reduserer leverandørens risiko. SCF-programmet kan settes opp på kort tid ettersom det har standardiserte prosesser og ferdige grensesnitt mot finansieringsinstitusjoner og forretningssystemer.

OpusCapitas SCF-løsning inkluderer alt fra å analysere leverandørbasen ved å utnytte prediktive analyser til kategorisering og prioritering av leverandører for å maksimere resultatene fra programmet. Vi tilbyr verktøy for innkjøp som vil harmonisere forhandlinger om betalingsvilkår og effektiv leverandøraktivering og onboarding ved å utnytte avansert teknologi. Plattformen for automatisert fakturabehandling sikrer at fakturaene raskt blir akseptert. Den avanserte plattformen for handel med flere banker innebærer også risikoreduksjon, og sikrer en konstant likviditetsstrøm til våre programmer.

Se hvordan SCF fungerer i praksis: