Leverandørnettverk

Det hersker ofte forvirring når det gjelder ulike typer automatisert fakturabehandling under begrepet ”e-fakturering”. Både automatisering via skanning/OCR (optisk tegngjenkjenning) og utsendelse av PDF-fakturaer via e-post tar bort papiret fra prosessen og omtales ofte som e-fakturering. Men ingen av disse metodene regnes som ”ekte” e-fakturering fordi de mangler den nøyaktigheten og det dataomfanget som behøves for automatisering av innkjøp og fakturabehandling.

Ekte e-fakturering bidrar til å automatisere fakturaprosessen fullstendig, slik at kjøperen ikke trenger å legge inn noen data fordi fakturainformasjonen går direkte fra leverandøren til kjøperens forretnings- eller arbeidsflytsystem. Kjøperen mottar fakturaer fra sine leverandører i formater som er avtalt på forhånd. Fakturaene kan inkludere mekanismer som EDI og digitale signaturer for å sikre ekthet og integritet.

For å gjøre det enkelt for kjøpere og selgere har vi skapt en konnektivitetsplattform som ikke bare kobler kjøperne opp mot leverandørene, men som også kobler andre leverandørnettverk til vårt nettverk, slik at rekkevidden blir mye større enn med et enkelt nettverk.

Med bare én oppkobling kan bedriften nå veldig mange potensielle forretningspartnere. Dette er for å utveksle alt fra innkjøpsordrer til fakturaer i ulike formater. Eksempler på dette er XML, EDIFACT eller PDF. Oppkoblingen vil også sikre at bedriften overholder lokale lover for fakturering.

I tillegg til tradisjonelle forretningsmeldinger kan vi tilby løsninger for utveksling av alt fra kataloger, selvfaktureringsdata, reklamasjoner på arbeidsflyten, betalingsbekreftelser og til og med transaksjoner knyttet til Supply Chain-finansieringen. Den virkelige verdien ved å bruke bare én leverandør for all ekstern integrasjon er at alle data kan logges og analyseres med tanke på kostnadsoptimering, mønstre, kvalitetsavvik og detektering av svindel.

Ved å bruke elektroniske meldinger, og spesielt elektronisk fakturering, oppnår man unike fordeler for både sendere og mottakere av fakturaer.