SMARTE INNKJØPSLØSNINGER - STORE BESPARELSER NÅR DET ER ENKELT Å KJØPE

Innkjøpsløsningen eProcurement fra OpusCapita leverer resultater til interessenter og viktige prosesser

Kontroll, oversikt og effektivitet er viktige betraktninger i alle innkjøpsavdelinger. Vi hjelper organisasjoner med å oppnå målbare resultater i innkjøpskjeden og effektiv administrasjon av leverandørinformasjon og -innkjøp.

Global konkurranse har tvunget bedrifter til stadig å produsere mer med færre ressurser, og søken etter kostnadsbesparelser og bedre effektivitet i prosessene er fortsatt et hovedfokus. Ett område som gir målbare fordeler er automatisering av innkjøpsprosessen er anskaffelser, selve innkjøpene og fakturabehandling. Leverandørengasjement og -administrasjon er et annet område som kan dra sterk nytte av eProcurement.

OpusCapita eProcurement er innkjøpsløsningen for deg som ønsker å dra nytte av fordelene med automatiserte innkjøpsprosesser. Vi tilbyr en komplett nettskybasert løsning for automatisering:

Innkjøpsløsningen OpusCapita eProcurement: Moduler for anskaffelser

OpusCapita eProcurement automatiserer innkjøpsprosessen, reduserer utgiftene og gir innkjøperne flere muligheter til å samarbeide med leverandørene på et tidlig stadium – fra den tidlige fasen i anskaffelsen til kontraktsinngåelse. Det fungerer som en portal til leverandørnettverket, egenevalueringer for leverandørene og anbudsverktøy.

Last ned OpusCapita eProcurement eBok - 4 case studies

Modul of håndtering av leverandørinformasjon: Supplier Information Manager

Innkjøpsprosessen starter med valg av leverandører. I stedet for komplekse, manuelle prosesser med høy feilsannsynlighet tilbyr OpusCapita Supplier Information Manager, arbeidsprosesser knyttet til alle aspekter ved informasjonsutveksling mellom kjøper og selger. For eksempel er kontraherende leverandører pålagt å oppgi spesielle prisnivå eller bekrefte tilgjengelighet på bakgrunn av unike krav som prosjektanskaffelser, volumsalg og spotpris med tre tilbud.

Les faktaarket  OpusCapita Supplier Information Manager ››

Modul for forespørsel om tilbud fra leverandør: Request for Quote

OpusCapita Request for Quote-modulen (RfQ) gjør at du raskt kan administrere forespørsler om pris og tilgjengelighet. Anbud for store innkjøpsprosesser kan også forberedes gjennom en enkle og sikker prosess. Leverandørtilbud inkluderer muligheten til å definere omfanget av leverandørtilbudet, identifisere kvalifiserte tilbydere, motta prisoverslag fra disse leverandørene og til slutt tildele kontrakten til den valgte leverandøren.

Les faktaarket for OpusCapita Request for Quote ››

OpusCapita eProcurement: moduler for innkjøp

Kontroll på innkjøp og regnskap av innkjøp er en del av en strukturert innkjøpsprosess. Prosessen med administrering av rekvisisjoner påser at innkjøpet og det som skal føres iregnskapet er godkjent før kjøpsordrene utstedes. Automatisk utstedelse av kjøpsordrer samt elektronisk leveranse sørger for rettidig levering og godkjennelse av leverandørenes kjøpsordrer. Kvittering på ordremottakelse kan være hensiktsmessig, enten ved lossekaien eller ved disken til kjøperen.

Moduler for elektroniske kataloger og intelligente skjemaer: Online Product Catalog og Smart Forms

Online Product Catalog vil bli brukt av dine ansatte for å kjøpe produkter og tjenester de trenger for å få jobben gjort. Katalogen inneholder kun produkter som har fått godkjennelse på forhånd, og som kommer fra kontraherte leverandører. Katalogen har et intuitivt brukergrensesnitt, som gjør det like enkelt å handle her som i enhver annen B2C online-butikk.

Vi tilbyr også Smart Forms – intelligente skjemaer – som kan brukes til å kjøpe tilpassede produkter som visittkort og innkjøp av tjenester som rådgivningstjenester, vedlikehold og support. Ved å bruke Smart Forms kan man utvide omfanget av kostnadsadministrasjonen: Kunder som har tatt i bruk Smart Forms for disse behovene, har sett en økning på 60 % i katalogbruken når det gjelder tjenester og tilpassede produkter.

Les faktaarket for OpusCapita Online Product Catalog ››

Les faktaarket for OpusCapita Smart Forms ››

Modul for innkjøpshåndtering: Procurement Manager

OpusCapita Procurement Manager gjør regnskap og godkjenning enklere. Den fyller automatisk ut informasjon om kjøperen og kan også laste opp ekstra informasjon rundt det du bestiller. Du kan legge til merknader til den som skal godkjenne den eller til leverandøren. Og når du trykker på OK, vil ordren sendes automatisk til den som skal godkjenne den, og han eller hun kan godkjenne fra enhver datamaskin eller mobil enhet.

Les faktaarket for OpusCapita Procurement Manager ››

eProcurement fra OpusCapita gir nøkkelpersonene i din innkjøpsprosess den kontrollen, oversikten og effektiviteten de trenger. OpusCapita eProcurement gir deg kostnadsbesparelser og kontroll på utgifter og overholdelse av retningslinjer.