Forhindre Betalingssvindel

BESKYTT DIN BETLINGSPROSESS MOT SVINDEL

Mens bedrifts Treasury- og Cash Management-funksjoner har fokusert på å redusere risiko forbundet med et usikkert økonomisk og politisk klima, må de nå i økende grad fokusere på og bekjempe svindel. Betalingssvindel rammer nesten alle bransjer, og for første gang er cyberkriminalitet nummer to på listen over mest rapporterte typen økonomisk kriminalitet. Det blir stadig viktigere for bedrifter å ha synlighet og kontroll over sine betalingsprosesser.

OpusCapita har opprettet dette ressursenteret for å hjelpe deg med å forstå risikoen knyttet til betalingssvindel, ulike trinn du kan ta for å redusere disse risikoene, samt et gratisverktøy som du kan bruke til å oppnå større gjennomsiktighet og kontroll over prosessene dine.

Lær mer om betalingssvindel og hvordan forhindre dette

Områder med høy risiko for betalingssvindel?

Betalingssvindel er noe du ikke har råd til å ignorere. Den vokser kontinuerlig - både i frekvens og kostnad. Faktisk opplevde 73% av selskapene betalingssvindel i 2015.
Likevel har 22% av selskapene aldri utført en risikovurdering av svindel. Er du en av dem?
Å håndtere risikoen for betalingssvindel krever en helhetlig tilnærming: Farer kommer fra både internt i bedriften så vel som eksternt.

Last ned infografikk: Areas at High Risk of Payment Fraud >>

Areas at risk of payment fraud infographic

Steg du kan ta for å redusere betalingssvindel

Med nesten 24 milliarder norske kroner tapt for Business Email Compromise-angrep siden 2013, er det nå en prioritet for globale finans-avdelinger å skape en sikker betalingsprosess.
Å unngå svindel ved å skape en sikker betalingsprosess krever en helhetlig tilnærming. Bedrifter må øke synligheten i alle ledd, skape harmoniserte prosesser, kontrollere brukerrettigheter og benytte seg av de nyeste teknologiene.

Se vår infografikk som viser ulike steg du kan ta for å redusere betalingssvindel >>

Steps for making your payment process secure

Benytt vårt verktøy for evaluering av svindel og lære mer

Begrensning av eksponering for bedrageri krever bevissthet, planlegging og gode prosesser. Bruk vårt evalueringsverktøy og å finne ut hvordan du gjør det i kampen mot svindlere.

Test deg selv ved å benytte vårt Payment Fraud Risk Assessment her >>

Payment Fraud Risk Assessment tool

Benytt vår Matrise for tilgangskontroll

Svindlere er ikke alltid der ute - noen ganger er de internt i bedriften. Dårlig utformede prosesser og uoversiktlig tilgangskontroll er ofte det som har skylden.

Last ned vår Matrise for tilgangskontroll - den kan hjelpe deg å redusere intern svindel >>

Access Control Matrix tool for fraud prevention

Last ned vår e-bok: Mitigating fraud & risk in the corporate payment process

Er bedriftens kontantstrøm sikret mot svindel?

Å bekjempe svindel og risiko i bedriftsbetalingsprosessen
Vår e-bok om forebygging av svindel tar et omfattende blikk på sikkerhet rundt bedriftens utbetalinger, og hjelper deg med å holde kontantstrømmene dine trygge mot svindel i et sterkt utviklende trusselmiljøet.

Betalingssvindel har blitt en sann og permanent trussel mot organisasjoner av alle størrelser. Ulike studier viser en betydelig økning både i svindelforsøk og i forsøk på å gjøre økonomisk skade forårsaket av svindel. Corporate Cash Managers og Treasurers er tvunget til å bekjempe økonomisk og nettkriminalitet, og må fokusere stadig mer på svindelforebygging i sine innkjøps- og betalingsprosesser.

Med denne e-boken ønsker vi å dele med deg vår ‘best practice’ og råd om hvordan du kan redusere risikoen for svindel. Vår e-bok tar et omfattende blikk på sikkerhet rundt bedriftens utbetalinger. Dette vil kunne gi deg muligheten til å holde dine kontantstrømmer trygge mot svindel i et stadig utviklende trusselmiljø.

Last ned vår e-bok og lær mer om hvordan du kan forhindre betalingssvindel >>

How to prevent payment fraud ebook

Finn ut hvordan du kan øke synligheten og kontroll med OpusCapita Payments

OpusCapita Payments integrerer sømløst alle dine finansielle systemer i en sikker gateway, noe som sentraliserer konsernets betalinger kraftig for å redusere risikoen for svindel og nettkriminalitet. Alle ERP-, manuelle og skattemessige betalinger kan håndteres i vår enkle, brukervennlige løsning.

Lær mer om OpusCapita Payments >>

Payment Management solution

Kontakt oss i dag for lære mer om hvordan du kan overvinne betalingssvindel

Kontakt oss for å lære mer Les mer om våre Payment management solution