Automatisert fakturabehandling

Automatisert fakturabehandling er et bruksområde der vi fokuserer på feilfri og enkel håndtering av innkjøpsfakturaer. Organisasjonene prøver i økende grad å minimere det manuelle arbeidet ved fakturabehandling ved å matche fakturaene med innkjøpsordrer. Det sikrer at alle fakturaer er i tråd med bedriftens policyer for innkjøp og utestående fordringer.

For konserner med internasjonal virksomhet eller desentraliserte forretningsstrukturer vil en løsning for fakturabehandling også støtte bruk av konsernomfattende og harmoniserte prosesser. Det øker prosesstransparensen og reduserer risikoene for ekstern og intern svindel.

Invoice Automation Simple

Det forventes at i fremtiden vil nye teknologier som leverandørsamarbeid og maskinlæring utvikle prosessen for behandling av innkjøpsfakturaer ytterligere. Denne utviklingen skjer ved at man erstatter noen av de tradisjonelle samkjøringsmaskinene med bruk av algoritmer og forbedrede verktøy for håndtering av avvik i samarbeid med leverandørene. Det betyr at fremtidige løsninger for automatisert fakturabehandling vil ha flere funksjoner for kommunikasjon med leverandørene, alt fra reklamasjoner og leverandøraktivering til ulike kampanjer som e-fakturering, Supply Chain-finansiering og rabattordninger ved tidlig betaling.