Buyer Supplier Ecosystem

I takt med at virksomheten vokser, distribusjonskjedene (supply chains) blir mer omfattende, kostnadene ved etterlevelse går opp og faren for svindel øker, er det større behov for samarbeid og transparens med partnerne som gjør det mulig å drive virksomheten din.

Vi i OpusCapita ønsker den nye digitale tidsalderen i Buyer Supplier Ecosystem velkommen. Det er et sted  der optimalt tilpasset programvare, sky- og mobilteknologi, stordata og maskinlæring konvergerer slik at man kan tilby fagpersoner i Supply Chain, regnskapsbyråer og finansforvaltninger over hele verden en integrert plattform for samarbeid med leverandørene.

Ved å ha full oversikt over bedriftens leverandørordrer, fakturering og betalingsdata, står man bedre rustet til å ta de rette beslutningene. Det gjør at man kan utnytte arbeidskapitalen best mulig.

OpusCapita Buyer Supplier Ecosystem for kjøpere består av fem integrerte moduler. Det gir kjøperen god innsikt i leverandørens økosystem.

  • Innkjøp – å utføre, håndtere og kontrollere indirekte innkjøp mer effektivt for å sikre at kontraktene etterleves fullstendig og få oversikt over utgiftene.
  • Automatisert fakturabehandling – for sentralisert og enkel behandling av innkjøpsfakturaer, slik at innkjøp og fakturabehandling fungerer problemfritt med en komplett revisjonssporing.
  • Cash Management – for automatisering, kontroll av alle interne og eksterne betalinger og innkrevinger samt å sikre regeletterlevelse. Kombinerer dessuten prognoser fra fremtidige kontantstrømmer i dagens faktiske saldoer.
  • Finansiering – for å forbedre arbeidskapitalen og kontantstrømmene for både kjøpere og leverandører, samt å styrke det økonomiske resultatet og stabiliteten i hele Supply Chain.
  • Nettverk for fakturaer og meldinger – med bare én oppkobling kan du nå veldig mange potensielle forretningspartnere for å utveksle alt fra innkjøpsordrer til fakturaer i ulike formater, f.eks. XML, EDIFACT eller PDF. Oppkoblingen vil også sikre at bedriften overholder lokale lover for fakturering.

Dessuten tilbyr OpusCapita flere verktøy som gjør at leverandørene kan integreres sømløst i kjøpernes systemer. Det inkluderer f.eks. Supplier Portal og moduler for fakturautsendelse samt vår erfaring med å innlemme leverandører i programmer for e-fakturering og Supply Chain-finansiering.