Regnskap

Automatisere utestående fordringer

Regnskapsorganisasjoner står overfor et stadig press om å redusere kostnadene og samtidig tilby enda bedre servicenivåer til bedrifter. Dette gjelder spesielt prosessen for utestående fordringer, som er kritisk for å holde fabrikkene i gang og kunne tilby sine tjenester. OpusCapita har flere verktøy som kan bidra til å gjøre prosessen effektiv og senke kostnadene, inkludert elektroniske fakturaer, matching av innkjøpsordrer, programvare for automatisert fakturabehandling inkludert automatisert registrering og tydelige transaksjonslogger.

Med OpusCapita er alle kjerneverktøyene for innkrevingsavdelingen tilgjengelige som skybaserte løsninger, noe som gjør det lett både å komme i gang med og anvende disse verktøyene. Vi eksperimenterer også med bruk av kunstig intelligens og maskinlæring for å automatisere ulike deler av fakturabehandling og betaling. Vi håper å kunne tilby kundene våre denne typen verktøy i fremtiden.

http://regnskap.opuscapita.no/