Innkjøp

Skape strategisk verdi

For en innkjøpsorganisasjon tilbyr OpusCapita verktøy for å redusere leverandørrisikoer og fornye driftsmodellen for innkjøp. Ved hjelp av en effektiv innkjøpsplattform blir innkjøp av indirekte varer og tjenester svært enkelt for resten av organisasjonen, og direkte innkjøp fungerer utmerket med 24/7-overvåkning i vårt omfattende kommunikasjonsnettverk.

I tillegg til innkjøpsprogramvare tilbyr vi Supply Chain-finansiering som gjør at innkjøpsavdelingen kan utvide betalingsvilkårene, samtidig som de tilbyr umiddelbar betaling til leverandørene. Dette reduserer leverandørrisikoen ved at leverandørene får rask tilgang til kontanter, samtidig som man oppfyller ønsker om utvidede betalingsvilkår. Med våre verktøy og vår ekspertise kan du også benytte deg av muligheter til tidlig betaling for å redusere innkjøpskostnadene.

Med OpusCapita får du god oversikt over bedriftens utgifter, og det hjelper deg med å kontrollere de totale kostnadene og leverandørenes resultater samtidig som du sikrer at kontrakter overholdes.