Økonomiavdelingen

Sikre transparens og minimere risikoene

Hva har fleksible bankkanaler og cyberkriminalitet til felles? Ikke så mye for resten av organisasjonen, men for deg som arbeider i økonomiavdelingen, er dette et viktig spørsmål. Moderne økonomiavdelinger må kunne tilpasse seg raskt for å sikre transparens og synlighet for likviditeten, optimere bankkostnadene og bekjempe cyberkriminalitet og svindel.

Med OpusCapitas Cash Management-løsninger kan du velge bankkanaler (SWIFT og direkte bankforbindelser) og oppnå en optimering av kostnadene for banktjenester. Med denne hybridmodellen for bankforbindelser kan man optimere bankkanalkostnadene og tilpasse seg bedre til lokale behov der det er nødvendig (f.eks. lokale betalingsdokumenter som ikke er tilgjengelige via SWIFT).

Cash Management må ha lett håndterbare rollebaserte brukerrettigheter for hovedbrukerne, betalingsmaler for å bekjempe falske e-postmeldinger og andre former for cyberkriminalitet, samt et komplett revisjonsspor for hver betaling, batch og handling i systemet. Dette gir full synlighet for kontanter og transaksjoner slik at man kan avsløre svindel i en tidlig fase. Det bidrar naturligvis også til en harmonisering av prosesser og verktøy.

Vi samarbeider tett med mange av våre Cash Management-kunder slik at de kan være med og påvirke våre veikart og utviklingsplaner gjennom en åpen dialog med alle produkteksperter når det er påkrevd.