KONTROLL, ETTERLEVELSE OG KOSTNADSBESPARELSER

Automasjon, kontroll og etterlevelse, kostnadsbesparelser og nøyaktige prognoser … høres dette kjent ut? Det gjør det sikkert, ettersom dette er viktige saker for enhver CFO rundt om i verden.

OpusCapita kan hjelpe deg med å digitalisere hele verdikjeden, inkludert innkjøp, økonomiavdeling, samt automatisering av utestående fordringer. Med våre løsninger får du lavere innkjøpskostnader, bedre automatisering av utestående fordringer, kan optimere arbeidskapitalen og håndtere kontanter og arbeidskapital effektivt.

OpusCapitas leverandørnettverk er det fjerde største globale nettverket, med 200 millioner elektroniske transaksjoner i året. Vårt tilbud er en utvidet Purchase to Pay-løsning. Med det mener vi at vi tilbyr løsninger for Cash Management og Supply Chain-finansiering i tillegg til de tradisjonelle løsningene for Purchase to Pay.

Vi føler at det ikke er tilstrekkelig med bare en effektiv plattform for fakturaautomatisering (APIA) for å kunne optimere arbeidskapitalen til et nivå som du kan oppnå med våre Cash Management-løsninger.