Vår inkasso tjeneste

Vi har et bredt tilbud av tjenester innenfor order to cash som inkluderer fakturering, reskontroføring og nå inkasso. Vårt mål er å forbedre din gjennomsnittlige kredittid gjennom en strukturert, automatisert og effektiv inkasso prosess. Samtidig vil dine kundeforhold bli godt ivaretatt av våre ansatte og våre gode inkasso prosesser.

Vi starter innfordring av dine utstående fakturaer med en purring og fortsetter prosessen med innkreving eller inkasso. Vår tjenester følger prosedyrer som på forhånd er definert for både deg og dine kunder. Vi bestreber alltid på å tilpasse oss individuelle kundebehov for å gi best mulige kundebehandling. For oss er det alltid er viktig at både våre kunder og sluttkunder kan kontakte oss. Vi er alltid tilgjengelig for å diskutere faktura spørsmål med sluttkundene slik at det er mulig å komme til en gjensidig fleksibel avtale når det gjelder purring og inkasso. Dette vil bidra til et langvarig og konstruktivt kundeforhold også i fremtiden.