Digitale dokumentprosesser skaper fornøyde sluttkunder

Vi digitaliserer dine prosesser for dokumentbehandling. Dette gjør bedriften mer effektiv og du får overblikk, sparer tid og blir mer kostnadseffektiv. 

Vi sørger for den digitale flyten for dokumentbehandling. Ingen papirskjemaer som må undertegnes fysisk, ingen manuell søking etter papirer som mangler og ingen inntasting av personopplysninger. Arbeidet flyter lettere i en samlet digital prosess. 

Resultatet er fornøyde sluttkunder. Hvis du arbeider med dokumentintensive prosesser som søknader og godkjenninger, avtaleadministrasjon, oppdragshåndtering og krav - eller kundefeedback, vil du merke en stor forskjell når disse prosessene er digitalisert. Resultatet blir en raskere og mer nøyaktig prosess– og det liker kundene dine.

Via iPost håndteres print og distribusjon av din papirbaserte kommunikasjon. Det er en rask og kostnadseffektiv løsning for alle typer kommunikasjon: fakturaer, lønnsoppgjør, forsikringsinformasjon og markedskommunikasjon.
Uansett om du sender hundrevis eller titusenvis av brev hver måned, er iPost en enkel og kostnadseffektiv måte å nå kundene på.

iPost er en smart løsning for små og store organisasjoner. iPost-dokumenter kan sendes i svarthvitt eller i farge og med bruk av standardlayouter og standardisert materiale. For mer informasjon om iPost Letter, besøk gjerne www.opuscapita.com/terms.

Finske bedrifter kan bestille iPost Letter direkte på våre finske hjemmesider: www.ipost.fi.

Kompletterende tjenester

 • Printer Driver
 • Portals
 • eArchive
 • Connect

Printer Driver – optimerer ressurser og sparer kostnader

Denne tilvalgsfunksjonen til iPost hjelper deg å redusere kostnadene ved tidkrevende utsendelser av brev fra kontoret. Med Printer Driver sparer du ressurser, print- og portokostnader, minsker organisasjonens karbondioksidavtrykk. Printer Driver gir deg bedre kontroll over kommunikasjonen og strategien for varemerket.

Applikasjonen Printer Driver installeres som en tilgjengelig skriver på bedriftens nettverk og gjør det mulig å sende brev via iPosts normale produksjonsflyt.

For mer informasjon om Printer Driver, besøk gjerne www.opuscapita.com/terms.

eSign er en digital signeringstjeneste som digitaliserer dine forretningsprosesser. Tjenesten gir en høyere datakvalitet, samtidig som prosessene blir raskere og mer pålitelige. Du kan velge den funksjonaliteten du trenger eller inkludere alle funksjoner. Tjenesten støtter touch-, sms- og BankID-signering på alle enheter. Tjenesten inneholder:

 • Webblanketter – Blanketter som kan fylles ut online, signeres og sendes direkte.
 • Dynamiske blanketter – der seksjoner av tekst endres avhengig av de valgene du gjør, noe som i sin tur minsker behovet for å ha mange forskjellige maler.
 • Over disk-signering – Gir kundene muligheten til å signere direkte der du møter dem, f.eks. i butikken på en iPad. En kopi av det som er signert, sendes via e-post direkte til sluttkunden og går også direkte til det systemet der du vanligvis arkiverer signerte dokumenter.
 • ID-identifisering – Identifisering av kunder. Ved å anvende BankID kan du identifisere en kunde som ringer inn til kundetjenesten. Etter at ID-kontrollen er utført, kan du dele informasjon via telefon, noe som ellers ikke ville ha vært mulig uten å bryte f.eks. personopplysningsloven.

eSign-tjenesten kan integreres med Document Manager slik at du alltid har full kontroll over hvor dokumentet befinner seg i dets livssyklus.

For mer informasjon om eSign, besøk gjerne www.opuscapita.com/terms.

Kompletterende tjenester

 • eArchive
 • Document Manager

Våre digitaliseringstjenester dekker hele prosessen – fra mottak og digitalisering av dokumenter til arkivering. Våre skanningtjenester finnes for både offentlig og privat sektor, og kan brukes til å håndtere alle typer dokumenter for en rekke bransjer, for eksempel bank og forsikring. Typiske dokumenter som digitaliseres, er avtaler, søknader, skjemaer og svar på spørreundersøkelser.

Vi forvandler din manuelle dokumenthåndtering til en automatisert og digital prosess. Det forbedrer datakvaliteten og gjør dokumentene mer tilgjengelige og anvendbare. Dessuten får du høyere kvalitet på dataene dine. Vi lover at tiden som brukes på hvert dokument, kommer til å minske. Prosessen for dokumenthåndtering blir rett og slett mye mer effektiv.

For mer informasjon om Digitizing, besøk gjerne www.opuscapita.com/terms.

Kompletterende tjenester

 • Document Manager
 • eSign

eMail Receiving er en tjeneste for å ta imot dokumenter via e-post som vedlegg. Vedleggene og teksten i e-posten konverteres til et standardisert elektronisk format. Dataene ekstraheres, valideres og verifiseres, og sendes det et elektronisk bilde av dokumentet og de innhentede dataene til deg, i et forhåndsdefinert format. Deretter kan du jobbe videre med informasjonen på den måten du ønsker.

For mer informasjon om eMail Receiving, besøk gjerne www.opuscapita.com/terms.

Kompletterende tjenester

 • Document Manager
 • eSign

Tjenesten for Document Manager håndterer (legger til, lagrer, arkiverer, deler, redigerer og oppretter arbeidsflyter) dokumenter i alle dine dokumentprosesser og lagrer det i skyen. Selvsagt innenfor rammen av de restriksjonene som loven om dokumentarkivering foreskriver. Du kan alltid finne det du leter etter, uansett hvilket system du har brukt fra begynnelsen av.

For mer informasjon om Document Manager, besøk gjerne www.opuscapita.com/terms.

Kompletterende tjenester

 • eSign
 • eMail Receiving

Med eArchive arkiveres all informasjon på samme sted. eArchive er tilgjengelig via et brukervennlig webgrensesnitt og tilbyr hurtig, fleksibel og kostnadseffektiv arkivhåndtering ut fra dine behov.

eArchive øker produktiviteten samtidig som kostnadene for administrasjon, arkivering og søk minsker.
Kundetjenestepersonale kan for eksempel umiddelbart finne de dokumentene som kunder henviser til. Begge parter sparer tid og unngår frustrasjon.
For mer informasjon om eArchive, besøk gjerne www.opuscapita.com/terms.

Customized Print er en fleksibel printtjeneste i svarthvitt eller farge, utformet for effektiv kundekommunikasjon. Tjenesten lar deg velge layout, materiale, vedlegg og etterbehandling.
Uansett om du sender fakturaer, lønnsoppgjør, fraktsedler, informasjonsbrev eller markedsbudskap, hjelper vi deg å kommunisere kostnadseffektivt og med høy kvalitet.
For mer informasjon om Customized Print, besøk gjerne www.opuscapita.com/terms.

Kompletterende tjenester

 • eArchive
 • Connect

En portal er en postboks for forbrukere og organisasjoner. Portalen gir brukerne en enkel måte å arkivere meldinger på, fra både myndigheter og bedrifter. Fakturaer, ordrebekreftelser og andre typer dokumenter kan sendes direkte til disse e-postkassene av alle bedrifter som har registrert seg som brukere hos portalfirmaene.

Innføringen av portaler og prosessen for registrering av mottakere varierer fra land til land. I Finland er det Posti som tilbyr portaltjenester, i Norge er det Bring og i Danmark PostNord. For det svenske markedet samarbeider vi med Kivra som portalløsning.

OpusCapita kan per i dag sende dokumenter via følgende portaler:

(Informasjon om portalene fra et sluttbrukerperspektiv finnes i lenkene.)

NetPosti (FI) www.netposti.fi

Digipost (NO) www.digipost.no

eBoks (NO) www.e-boks.no

Kivra (SE) www.kivra.com

For mer informasjon om portaler, besøk www.opuscapita.com/terms.

Ta kontroll over din utgående kommunikasjon og bruk Connect-verktøyet for mersalg, og for å oppnå høyere kundelojalitet. Connect hjelper deg med å gjøre kundekommunikasjonen mer relevant og effektiv.

Velg den modulen som passer best for dine behov:

Connect Basic – legg til et vedlegg, selv i siste minutt, i den normale kommunikasjonen, f.eks. månedsfaktureringen. Samme vedlegg blir sendt til alle mottakere ved neste produksjonstilfelle.

Connect Basic Plus – vedleggene dine kan segmenteres for ulike målgrupper, slik at mottakeren alltid får relevant kommunikasjon.

Connect Premium – her har du mulighet til å legge til segmenterte bannere på hoveddokumentet. For eksempel: Belys viktig informasjon for en spesifikk målgruppe for et informasjonsbrev eller besvar vanlige spørsmål til en kundetjeneste direkte på en faktura. Vedlegg kan naturligvis også være segmenterte akkurat som i Basic Plus-modulen. I Premium kan du kombinere meldinger på hoveddokumentet med ekstra informasjon i et vedlegg.

Hvis du vil vite mer om Connect, kontakt OpusCapitas kundeservice eller din salgskontakt.

For mer informasjon, se også connect.opuscapita.com.

Du velger Printer Driver som en hvilken som helst annen tilgjengelig skriver på datamaskinen. Når du så klikker på ”submit mail”, produseres dine brev og går videre til distribusjon i samsvar med den portotypen du har valgt i applikasjonen, A- eller B-post. Du bestemmer om brevene skal produseres i svarthvitt eller farge, enkeltsidig eller dobbeltsidig - eller om du vil legge til et forsettelsesblad. Du kan også legge til et eller flere vedlegg, som printes som ekstra sider. Printer Driver kan også sende brevene dine til portaler som NetPosti og DigiPost.

Fordelene ved å bruke Printer Driver er ikke bare stordriftsfordeler for print og porto, du korter også ned gjennomløpstiden og får bedre kontroll over innkommende kontorpost.

For mer informasjon, les avsnittet om Printer Driver i produktspesifikasjonen for iPost Letter og User Guides som finnes på www.opuscapita.com/terms.

Du kan sende dokumenter via e-post, enten som en lenke eller som en vedlagt PDF. Fordelene med e-post er at det er raskt, lett tilgjengelig og du kan legge til klikkbare lenker.

Det kreves imidlertid at du har tilgang til de rette e-postadressene. E-postmeldinger som ikke når mottakeren, må håndteres separat og adresselisten må oppdateres før neste utsendelse.

For mer informasjon om Documents by email, besøk www.opuscapita.com/terms.

Kompletterende tjenester

 • eArchive
 • Connect