Innkjøpsløsning

Som en støtte for dine strategiske innkjøp har OpusCapita utviklet applikasjoner og tjenester for innkjøp av de varer og tjenester som bedriften trenger for å drive sin virksomhet. Det handler om alt fra direkte innkjøp (råmaterialer for produksjon) til indirekte innkjøp (datamaskiner og kontorrekvisita).

 Ved å utnytte moderne innkjøpsverktøy og leverandørnettverk kan man oppnå økt effektivitet på flere områder, ikke bare med tanke på kostnadsbesparelser, men også på områder som kontroll og etterlevelse.

Med en digitalisert innkjøpsplattform kan bedriftens ansatte foreta innkjøp like enkelt og intuitivt som i private sammenhenger på plattformer som Amazon, Ebay eller Apple. Samtidig gjør en slik løsning det mulig for ledere og innkjøpsavdelinger å kontrollere indirekte innkjøp på en egnet måte. Dette sikrer god kontroll, fullstendig kontraktsoppfyllelse og sømløs ende-til-ende-automatisering av Purchase-to-Pay-prosessen. OpusCapitas løsninger legger til rette for transparent utgiftsrapportering for optimering av innkjøp og innkjøpskanaler.

Direkte utgifter håndteres vanligvis med bedriftens forretningssystemer. For å støtte kommunikasjon fra maskin til maskin muliggjør våre løsninger full konnektivitet mot direkte leverandører med EDI/XML, fullt integrerte nettverk eller en brukervennlig portal mot leverandører basert på e-post/internett.

OpusCapita har som mål å tilby innkjøpsorganisasjonene både en komplett tjeneste for håndtering av indirekte utgifter og oppkobling mot deres indirekte og direkte leverandører. Når man bruker løsninger for Supply Chain-finansiering, er det mulig å redusere risikoen ytterligere og oppnå bedre effektivitet i leverandørbasen.